Daftar Pemenang

Icon reward 5 Pemenang - Emas 5gr

5 Pemenang - Emas 5gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
16 Jul 2020 999001000369XXXX HENGKY SANTOSO ********7299
17 Jul 2020 999001141210XXXX JUNARTO ********4196
18 Jul 2020 999001128370XXXX EMELLIAYUNITA ********9525
19 Jul 2020 999001053778XXXX MASDELIANA ********4925
Icon reward 20 Pemenang - Emas 2gr

20 Pemenang - Emas 2gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
21 Jul 2020 999001136684XXXX NURLAILA ********3093
22 Jul 2020 999001076767XXXX MAARIF ********7651
23 Jul 2020 999001009929XXXX LIS ZURAIDA ********5777
24 Jul 2020 999001075541XXXX SITI ZUMROTUN *********9701
25 Jul 2020 999001231342XXXX NIKO PERMANA ********6493
26 Jul 2020 999001009933XXXX ADINDA FIRDAUSI *******1321
27 Jul 2020 999001152285XXXX TUTI KARINA ********8880
28 Jul 2020 999001007194XXXX MIRNA ********7974
29 Jul 2020 999001029717XXXX ANDA NINGGARAYUMA NEGARA ********9387
30 Jul 2020 999001137024XXXX HANDY TJAHYADI ********9000
31 Jul 2020 999001182616XXXX INA SITI NURWAIDAH ********5290
1 Aug 2020 999001005785XXXX ARIP RIYADI ********3190
2 Aug 2020 999001108185XXXX VERA JENNY *******2575
3 Aug 2020 999001143270XXXX RHINO ADI SUTARNO ********3501
4 Aug 2020 999001241896XXXX KARYANTO ********4351
5 Aug 2020 999001095531XXXX TIAR GUNAWAN ********9115
6 Aug 2020 999001014505XXXX HANDOKO ********1882
7 Aug 2020 999001067885XXXX ROHMATIN ********2523
8 Aug 2020 999001241052XXXX WIWIN EFRIZAN ********9801
9 Aug 2020 999001716471XXXX ACHMAD DJAELANI ********2333
Icon reward 50 Pemenang - Emas 1gr

50 Pemenang - Emas 1gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
29 Jul 2020 999001099127XXXX MENIK WAHYUNINGSIH ********7443
30 Jul 2020 999001253468XXXX NUR INDAH OKTAVIANI ********3600
31 Jul 2020 999001004323XXXX OEN HENI ********5376
1 Aug 2020 999001222048XXXX TITIK RUSTIANI ********9813
2 Aug 2020 999001024522XXXX IKA YENI HERAWATI ********7410
3 Aug 2020 999001243359XXXX ILHAM HABIBI ********9713
4 Aug 2020 999001015916XXXX JAMALUDIN ********3809
5 Aug 2020 999001236702XXXX UNIQ ********3665
7 Aug 2020 999001112318XXXX TRI UNTORO ********6054
8 Aug 2020 999001094922XXXX ANNISA KHAITSAMAH ********0371
9 Aug 2020 999001189589XXXX RIMA TRIYANA ********0649
10 Aug 2020 999001273479XXXX ARIS SUPARTINI ********8490
11 Aug 2020 999001241469XXXX NURYANAH TAN ********8459
12 Aug 2020 999001253347XXXX FAUZAN RAMADHAN *******2333
10 Aug 2020 999001150915XXXX INDAH KRISTIYANI ********8995
11 Aug 2020 999001268382XXXX ANDRIAN PUSPITA NINGSIH *******4147
12 Aug 2020 999001002636XXXX BAMBANG SUMEKTO ********4111
13 Aug 2020 999001125126XXXX SITI ASLAMIYAH ********3977
14 Aug 2020 999001005072XXXX ANASTASIA SUWARNI ********6829
15 Aug 2020 999001000452XXXX ADI SUBROTO ********4010
16 Aug 2020 999001310286XXXX MARIMAR FEBIYANTI *********0774
17 Aug 2020 999001164317XXXX I MADE KASIRON ********4926
18 Aug 2020 999001002940XXXX ANNISA RIZKHA ********0618
19 Aug 2020 999001074514XXXX DEWI ARYANI ********8991
21 Aug 2020 999001229780XXXX TINTAN ********2223
22 Aug 2020 999001075302XXXX MOCH.FAUZI ********3357
23 Aug 2020 999001141925XXXX TEGUH I. ********7217
24 Aug 2020 999001710473XXXX RUDY KURNIAWAN *******6888
25 Aug 2020 999001155376XXXX SITI MUTMAINNAH ********4825
26 Aug 2020 999001074443XXXX SRI AYU SUSANTI ********2629
27 Aug 2020 999001091870XXXX NOVIRWAN ********2002
28 Aug 2020 999001020123XXXX HARJANI TJAHJONO ********5452
29 Aug 2020 999001083237XXXX CHRISTANTO TIRTAMULIA ********6162
30 Aug 2020 999001226263XXXX SUPARMI ********9126
31 Aug 2020 999001016557XXXX NURUL HELDANINGRUM ********6415
16 Jul 2020 999001231600XXXX I WAYAN DARMAYASA ********2114
17 Jul 2020 999001011513XXXX SITI ISTIKOMAH ********8476
18 Jul 2020 999001066214XXXX SOLIHA *******8341
19 Jul 2020 999001023042XXXX SUTRISNO ********2199
20 Jul 2020 999001197999XXXX DEWI DESTRINIASARI ********6432
21 Jul 2020 999001081428XXXX KENNEDY YUANDY ********8927
22 Jul 2020 999001135318XXXX DENNY IRAWAN ********0093
23 Jul 2020 999001115304XXXX SULIKA ********7374
24 Jul 2020 999001716243XXXX SITI HANDAYANI ********8851
25 Jul 2020 999001137123XXXX LINAWATI ********9996
26 Jul 2020 999999000257XXXX ADE FEDIA GANIE ********5099
27 Jul 2020 999001715038XXXX TITIN WULANSARI ********3966
28 Jul 2020 999001161672XXXX JULIANI ********7200
Icon reward 300 Pemenang - AVoucher Belanja Alfamart Rp 100.000

300 Pemenang - AVoucher Belanja Alfamart Rp 100.000

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Aug 2020 999001090017XXXX AI SITI M ********4187
26 Aug 2020 999001215781XXXX DEWI RATNASARI ********5645
27 Aug 2020 999001220764XXXX BELIRIA HARDIANI PURWOADI ********8299
28 Aug 2020 999001198563XXXX TRI HARTI ********0312
29 Aug 2020 999001208798XXXX DEDY S BUDISUSETYO ******6772
30 Aug 2020 999001711845XXXX YANDI *******6392
31 Aug 2020 999001140887XXXX LINA MAIRINA ********3540
16 Jul 2020 999001718715XXXX SUNADI ********7798
17 Jul 2020 999001017005XXXX ASANTO ********7777
18 Jul 2020 999001228220XXXX EVI ********6154
19 Jul 2020 999001288266XXXX ROSMA KARLINA ********1808
20 Jul 2020 999001017288XXXX COVID *******2304
21 Jul 2020 999001713527XXXX I GUSTI AYU GATRIANI ********6626
22 Jul 2020 999001241014XXXX RICHARD KURNIAWAN ********7789
23 Jul 2020 999001008489XXXX ERNI YUSNITA ********5097
24 Jul 2020 999001005839XXXX INDRI HAPSARI ********3787
25 Jul 2020 999001012242XXXX MEITIEN ASTUTI ********8805
26 Jul 2020 999001021491XXXX IMUN MUNAWAROH ********4636
27 Jul 2020 999001044695XXXX PUJIATI ********8385
28 Jul 2020 999001004853XXXX MEINDY ROSALINA ********5153
29 Jul 2020 999001212276XXXX RENI ********9130
30 Jul 2020 999001087603XXXX VERAWATI ********8532
31 Jul 2020 999001095306XXXX NOVI ********9512
1 Aug 2020 999001005890XXXX YANUK RETNO WULANDARI ********3303
2 Aug 2020 999001288429XXXX EVI FANIA ********0462
3 Aug 2020 999001245672XXXX ENDAH OKTAVIANI PUTRI ********0613
4 Aug 2020 999001238335XXXX SUYITNO ********7313
5 Aug 2020 999001061473XXXX DEVIE YULIANA *******1538
6 Aug 2020 999001070563XXXX RIKA MERDEKAWATI ********0025
7 Aug 2020 999001005518XXXX DEBY NURI HERASANTI.SH.MKN ********1729
8 Aug 2020 999001048027XXXX FANI GIOFANI S ********7696
9 Aug 2020 999001154432XXXX SUMILOWATI ********8900
10 Aug 2020 999001083012XXXX LASTUTI ********3247
11 Aug 2020 999001275107XXXX DWI VIVIANDANI ********3854
12 Aug 2020 999001128477XXXX SUMIATI ********9200
13 Aug 2020 999001246792XXXX HAZIEL SUKADIWANTO ********4777
14 Aug 2020 999001132335XXXX MNASIR *******6031
15 Aug 2020 999999009941XXXX KASIRNYA MANIS ********9902
16 Aug 2020 999001132531XXXX YANTI APRIYANI ********9996
17 Aug 2020 999001253423XXXX ZAID NASHRULLOH *******6160
18 Aug 2020 999001209524XXXX YUSUF NS ********4412
19 Aug 2020 999001046414XXXX SUHARSIH ********5856
20 Aug 2020 999001221944XXXX ANUGRAH BUDI ********1461
21 Aug 2020 999001163896XXXX EKI. S ********2334
22 Aug 2020 999001092218XXXX TJAHYADI ********3535
23 Aug 2020 999001167464XXXX M MOESLICHOEDDIN ********2678
24 Aug 2020 999001036051XXXX IWANINGSIH ********4761
25 Aug 2020 999001228030XXXX AZKA ********9614
26 Aug 2020 999001003680XXXX AINITA SALIM *******4686
27 Aug 2020 999001128409XXXX SUMANTRI ********4564
28 Aug 2020 999001022465XXXX RITA SIMAWATI ********5035
29 Aug 2020 999001301003XXXX REFANI CITRA PRATIWI ********7559
30 Aug 2020 999001310313XXXX SITI ROHMAH ********0010
31 Aug 2020 999001185559XXXX EVI NURLINA ********4897
16 Jul 2020 999001068664XXXX INANG SEJATI *******3266
17 Jul 2020 999001000361XXXX RIRIS MENGIBAS ********1782
18 Jul 2020 999001112201XXXX DILA YUNIDA PRATIWI ********8740
19 Jul 2020 999001083736XXXX OKY SEPTIADI ********4917
20 Jul 2020 999001238136XXXX IKA ********0866
21 Jul 2020 999001057004XXXX YUDA KUSTANTRIANI ********6774
22 Jul 2020 999001228580XXXX BUNDA ********9000
23 Jul 2020 999001004713XXXX DESY ADHAYANI KUSUMAWARDANI ********3238
24 Jul 2020 999001131239XXXX ZIHID NIRWANTO ********0012
25 Jul 2020 999001131684XXXX IRA MAELANI BUDIATWATI ********7017
26 Jul 2020 999001206797XXXX AGUS SALIM ********5102
27 Jul 2020 999001087698XXXX MARIA MBM PUJIASTUTI ********2454
28 Jul 2020 999001079759XXXX WAHYUNINGSIH ********6275
29 Jul 2020 999001177035XXXX ALZAFRAN ********0209
30 Jul 2020 999001245150XXXX KEISYA ********4814
31 Jul 2020 999001255302XXXX EFI TRIANA MARHENDRI PUTRI ********5015
1 Aug 2020 999001100622XXXX TINA KARLINA TRESNASARI ********9116
2 Aug 2020 999001209708XXXX DEA FRADITYA ********4384
3 Aug 2020 999001042488XXXX NURHAYATI ********7339
4 Aug 2020 999001251461XXXX SYASA ********0055
5 Aug 2020 999001167081XXXX HENDRAYANI ********8532
6 Aug 2020 999001005207XXXX DEATH NOTE ********2101
7 Aug 2020 999001028024XXXX YONA ANITA RANDY ********9636
8 Aug 2020 999001068758XXXX YASRI SURYANI ********6461
9 Aug 2020 999001076717XXXX ANWARSUDIRMAN ********6358
10 Aug 2020 999001111171XXXX DENI NOVITASARI ********1678
11 Aug 2020 999001112829XXXX M. YUSUF RIVAI ********1363
12 Aug 2020 999001185882XXXX RR.IIN ANDRIANI ********5671
13 Aug 2020 999001206320XXXX CHRISTIEN YULIANTI ********0523
14 Aug 2020 999001213644XXXX ELIZABETH LAYS ********5285
15 Aug 2020 999001177592XXXX WENNY SILFARA *******6895
16 Aug 2020 999001223589XXXX MERI VERONIKA ********8174
17 Aug 2020 999001232999XXXX UTAMI NUR KHASANAH ********8041
18 Aug 2020 999001239741XXXX RENIYATI *******1789
19 Aug 2020 999001271432XXXX SANTI HARTATI *********0317
20 Aug 2020 999001307491XXXX BAMBANG WICAKSONO ********8475
21 Aug 2020 999001156119XXXX LELY MEDYAWATI ********7508
22 Aug 2020 999001001910XXXX SITI SANIYAH ********8639
23 Aug 2020 999001019692XXXX HARIES ********5155
24 Aug 2020 999001197704XXXX SARI ********4484
25 Aug 2020 999001004447XXXX INDAYANI ********1884
26 Aug 2020 999001231415XXXX YUNI PREMA VAHINI ********5818
27 Aug 2020 999001071077XXXX TIEN IKA SUSILAWATI ********0214
28 Aug 2020 999001046053XXXX DEFI TRYANING S ********2609
29 Aug 2020 999001233713XXXX TRIANA PUJI S ********4426
30 Aug 2020 999001036290XXXX NIA NURDIANI ********8800
31 Aug 2020 999001052876XXXX RIYADH FIRDAUS AHMAD ********7104
16 Jul 2020 999001082467XXXX IRWAN KOJI JAMA ********3889
17 Jul 2020 999001234650XXXX CUCU ********8307
18 Jul 2020 999001260095XXXX RAHMAT KATIMIN ********2485
19 Jul 2020 999001026008XXXX EMA LUSIANA IDA HAPSARI ********5155
20 Jul 2020 999001126982XXXX PUTRI SARI *******1065
21 Jul 2020 999001003600XXXX JUNIATI M NENO ********0669
22 Jul 2020 999001219196XXXX ITA ********2316
23 Jul 2020 999001051946XXXX DEWA AYU RAI UTAMI DEWI ********9028
24 Jul 2020 999001252481XXXX TRI RETNO LESTARI ********8642
25 Jul 2020 999001226564XXXX PUTRI ********4692
26 Jul 2020 999001164819XXXX NAVA MONIKA ********2654
27 Jul 2020 999001088460XXXX INDARYANI ********2666
28 Jul 2020 999001051881XXXX MUKTI SUSILOWATI ********4698
29 Jul 2020 999001028990XXXX TAUFIK ********8107
30 Jul 2020 999999008646XXXX DEVI NUR AENI ********9273
31 Jul 2020 999001232834XXXX NDRENA PRANSISCHA ********8208
1 Aug 2020 999001014279XXXX MEIRITA ANGGRAENI ********5421
2 Aug 2020 999001064365XXXX GUNAWAN ********1313
3 Aug 2020 999001096271XXXX YULI ********8722
4 Aug 2020 999001004936XXXX IIN INDRAWATI ********0009
5 Aug 2020 999001234654XXXX KARINA SHINTA ********9431
6 Aug 2020 999001236303XXXX MAMA SIFA ********2070
7 Aug 2020 999001126397XXXX SITIRAUDATULJANNAH ********1999
8 Aug 2020 999001005518XXXX REZAHENDRIANSYAH ********4800
9 Aug 2020 999001007529XXXX RIANA PUSPARINI ********0750
10 Aug 2020 999001223369XXXX HESTY SALOMONS ********1771
11 Aug 2020 999001012506XXXX DENANDA SEPTIANA ********0613
12 Aug 2020 999001162601XXXX DIAN ********8720
13 Aug 2020 999001164881XXXX ANISA ALBANTANI ********7754
14 Aug 2020 999001212522XXXX RANI SRI SETIANI *******1487
15 Aug 2020 999001310112XXXX MEMBER ********7592
16 Aug 2020 999001069392XXXX ROSIANAH ********4088
17 Aug 2020 999001136285XXXX GUSTI AYU NITA RAHMAWATI ********2777
18 Aug 2020 999001015491XXXX LISA WATY ********4824
19 Aug 2020 999001081671XXXX AI POPON NURSIDAH ********6699
20 Aug 2020 999001031718XXXX EKOAGUSTINI ********6752
21 Aug 2020 999001228595XXXX SITI ********8143
22 Aug 2020 999001720760XXXX MUHAMMAD HARYADI ********4585
23 Aug 2020 999001044389XXXX UPI MUTOYANAH ********3311
24 Aug 2020 999001021385XXXX FUJI MUSTIKAWATI ********9240
25 Aug 2020 999001267398XXXX HUSNA ********1655
26 Aug 2020 999001263550XXXX YULIANTI ABDURACHMAN ********5384
27 Aug 2020 999001127661XXXX SANTO ********5999
28 Aug 2020 999001161978XXXX KENNY PRATAMA PUTRA ********2704
29 Aug 2020 999001064505XXXX ELLY FARULLITA ********5582
30 Aug 2020 999001166236XXXX RASTI HARTINI ********0782
31 Aug 2020 999001209336XXXX DESI LIANA ********0654
16 Jul 2020 999001084617XXXX ALI FIKRI *******6862
17 Jul 2020 999001255456XXXX RAISA FAUZIA ********8974
18 Jul 2020 999001011939XXXX CHRISTINA WIJAYA ********7798
19 Jul 2020 999001026891XXXX MAMIK KRISMIATI ********5911
20 Jul 2020 999001048872XXXX NOVI LUXIANA K ********0010
21 Jul 2020 999001077925XXXX DHITA PRATIGINA ********6364
22 Jul 2020 999001031319XXXX WILDY PUTRA ********9744
23 Jul 2020 999001141977XXXX GHINAALFIYAH ********5917
24 Jul 2020 999001713396XXXX INAS SITI SALMAA ********9930
25 Jul 2020 999001261776XXXX KAMALUDIN ********4077
26 Jul 2020 999001007305XXXX SARIP ********5660
27 Jul 2020 999001189580XXXX REDI ********1165
28 Jul 2020 999001252944XXXX AHMAD FADLILLAH ********5973
29 Jul 2020 999001089668XXXX HENY DIANA LADO ********0822
30 Jul 2020 999001237938XXXX INDRIYANA ********3237
31 Jul 2020 999001288515XXXX YANI RHY ********0112
1 Aug 2020 999001710707XXXX SISKASRIYANTI ********2658
2 Aug 2020 999001005839XXXX INDRARANI HAPSARI S ********5580
3 Aug 2020 999001143883XXXX NINA ASTRIANI ********0898
4 Aug 2020 999001148705XXXX ETI NURHAYATI ********2610
5 Aug 2020 999001149219XXXX SELLI ERMAWATI *********3983
6 Aug 2020 999001220865XXXX DWI SUTANTI ********7029
7 Aug 2020 999001238252XXXX SELLA *******1565
8 Aug 2020 999999001568XXXX SITI KHODIJAH *******3747
9 Aug 2020 999001003334XXXX SEPTA AMELIA LESTARI DEWI ********3626
10 Aug 2020 999001059453XXXX AURINA KARTIKA *******5648
11 Aug 2020 999001106450XXXX BAMBANG S. *******8107
12 Aug 2020 999001246473XXXX DIAN HANDAYANI ********9260
13 Aug 2020 999001111254XXXX REZA APRILLIA ********9447
14 Aug 2020 999001126369XXXX INDRA SAPUTRA ********9499
15 Aug 2020 999001234452XXXX DEDE SUPRIATMAN ********4765
16 Aug 2020 999001255147XXXX ILONE AYOTA ********5864
17 Aug 2020 999001015456XXXX MELIA ********0003
18 Aug 2020 999001189409XXXX DIAN PERTIWI W *******9766
19 Aug 2020 999001275400XXXX FRENGKY *******1979
20 Aug 2020 999001064227XXXX HARMINANTI *******4117
21 Aug 2020 999001189818XXXX MONA BUTAR BUTAR ********5452
22 Aug 2020 999001118020XXXX AMRINA ********9792
23 Aug 2020 999001134555XXXX MIMI SUHELMIA ********8716
24 Aug 2020 999001005090XXXX SURYADI ********2789
25 Aug 2020 999001016631XXXX LEKA TAUFIQUR ROHMAN ********6103
26 Aug 2020 999001267178XXXX LIA ********2854
27 Aug 2020 999001016669XXXX TITIN SRIYOGASARI ********5829
28 Aug 2020 999001068524XXXX YUNI YUNINGSIH ********4345
29 Aug 2020 999001209874XXXX LINA ********9136
30 Aug 2020 999001217941XXXX CUCU KUSMIATI ********9952
31 Aug 2020 999001166099XXXX SEMU ********9750
16 Jul 2020 999001171247XXXX ATIN SUPRIYATIN ********3913
17 Jul 2020 999001229436XXXX MIFTAHUL HUDA ********1617
18 Jul 2020 999001176175XXXX IDA ROMAWI ********6147
19 Jul 2020 999001061105XXXX HELIYANI ********3538
20 Jul 2020 999001015046XXXX RANUM SUKMAWATI HIDAYAT ********3332
21 Jul 2020 999001024729XXXX ANSORIAHACHMADIN *******2267
22 Jul 2020 999001047033XXXX TITIN WILASTINI ********8171
23 Jul 2020 999001075569XXXX NUR CHAYATI ********1160
24 Jul 2020 999001058246XXXX LENI LESTARI ********7774
25 Jul 2020 999001108040XXXX NI KADE ERNAWATI ********7959
26 Jul 2020 999001007958XXXX MUKOYIM ********5194
27 Jul 2020 999001124557XXXX ARNOLD ISKANDAR ******3548
28 Jul 2020 999001252763XXXX INTAN DENI BARUNA ********5856
29 Jul 2020 999001308066XXXX NYOMAN SUKARINI *******4845
30 Jul 2020 999999000739XXXX ARYFKHAN ********8794
31 Jul 2020 999001185605XXXX MELIANA PHANDU ******4087
31 Jul 2020 999001248522XXXX MARPU SOLIHIN ********7286
1 Aug 2020 999001305851XXXX TAN KIAN SENG *******1975
2 Aug 2020 999001219040XXXX ECIH *******0696
3 Aug 2020 999001054339XXXX FREDDYNG *******3729
4 Aug 2020 999001229483XXXX FEBRIANA ********3994
5 Aug 2020 999001000117XXXX EMA FATMAWATI ********1354
6 Aug 2020 999001000188XXXX DWI ATMO PUJAKESUMA ********6525
7 Aug 2020 999001002487XXXX RISTIAN DEWI JUDA ********8198
8 Aug 2020 999001009259XXXX SISKA APRILLIA WULANDARI ********2926
9 Aug 2020 999001011670XXXX HENIK INDRAYANI ********0132
10 Aug 2020 999001017980XXXX KUSEN ********0002
11 Aug 2020 999001040712XXXX JATI LEO SANTOSA ********1108
12 Aug 2020 999001082795XXXX AURORA INDIRA K ********2742
13 Aug 2020 999001085725XXXX YUS YUNIAR ******8776
14 Aug 2020 999001135479XXXX ARIEF PRILYANDI ********4907
15 Aug 2020 999001164452XXXX ERLY LIMENA ********5282
16 Aug 2020 999001172601XXXX ARUM SARI ********6134
17 Aug 2020 999001207601XXXX UMI RUFAIDA ********4357
18 Aug 2020 999001228576XXXX ZIRAH AULIA *********7055
19 Aug 2020 999001247539XXXX AIDA SRI ********6643
20 Aug 2020 999001259943XXXX KRISNANDA ********4263
21 Aug 2020 999001722415XXXX SATRYA IKA PUTRA ********4333
22 Aug 2020 999999001453XXXX TJANG ********5199
23 Aug 2020 999001015972XXXX DWI AGUSTINA ********8053
24 Aug 2020 999001065939XXXX EMPAT FATIMAH ********1331
25 Aug 2020 999001246266XXXX FADILAH ********5872
26 Aug 2020 999001000017XXXX ARIO BAYU *******0063
27 Aug 2020 999001032003XXXX NINING KURNIATI ********1553
28 Aug 2020 999001098000XXXX LIANA ********6934
29 Aug 2020 999001264232XXXX SUKUR SLAMET ********8237
30 Aug 2020 999001037062XXXX WINDY ROSMITA *******9992
31 Aug 2020 999001076422XXXX LAENY PURNOMO ********3631
16 Jul 2020 999999009160XXXX PRYHASTI INTAN ********5720
17 Jul 2020 999001170505XXXX UUS NIAH ********9227
18 Jul 2020 999001013077XXXX IIN ********2226
19 Jul 2020 999001022769XXXX WENI ANGGIANI *******0283
20 Jul 2020 999001097770XXXX SUTINA ********8398
21 Jul 2020 999001142939XXXX DWI CAHAYA SAPUTRI ********3908
22 Jul 2020 999001310538XXXX FITRI ********2978
23 Jul 2020 999001004231XXXX ENENG RAHMAWATI ********4935
24 Jul 2020 999001043518XXXX KURNIAWATI SEPTIANI *******6976
25 Jul 2020 999001021056XXXX SULISTYOWATI ********5881
26 Jul 2020 999001719119XXXX SUDIHARYANTO ********7850
27 Jul 2020 999001029158XXXX VINAPUSPA ********5050
28 Jul 2020 999001031092XXXX DIANMARYANA ********4015
29 Jul 2020 999001057154XXXX FARAHMILAFIRDAYANTI ********5555
30 Jul 2020 999001164677XXXX IBU ANII ********6365
31 Jul 2020 999001216366XXXX ANGELA ********9621
31 Jul 2020 999001158735XXXX HOSTIANA ********3330
1 Aug 2020 999001272539XXXX MEMBER PONTA ********3734
2 Aug 2020 999001005388XXXX HJ.ENENG YULIANTI ********7494
3 Aug 2020 999001034211XXXX ANKY PRIMATHAMA ********3636
4 Aug 2020 999001247048XXXX ALESA ZAHRA RIADI ********1661
5 Aug 2020 999001167903XXXX ANGGY NURLINA ********0418
6 Aug 2020 999001178332XXXX WIWIT IRNAYANTI ********9550
7 Aug 2020 999001229932XXXX ANDRI LAKSANA ********2666
8 Aug 2020 999001081790XXXX BANGKITHARTATI ********1170
9 Aug 2020 999001005288XXXX TITIN HEROWATI ********8222
10 Aug 2020 999001009199XXXX MIFTAKUL HUDA ********4401
11 Aug 2020 999001066408XXXX BAMBANG NURHAEDY ********4127
12 Aug 2020 999001067542XXXX AGUNG BUDI SETIAWAN ********1363
13 Aug 2020 999001076805XXXX SITI MUNJIYAH *******7065
14 Aug 2020 999001136587XXXX RINA KESUMA ********4777
15 Aug 2020 999001148785XXXX ADAWIYAH *******2812
16 Aug 2020 999001154460XXXX ASTY FEBRIANTI ANANDA ********3348
17 Aug 2020 999001212364XXXX DIAN NAJMUDIN ********3434
18 Aug 2020 999001217970XXXX JEFFRY SANDRIA ********5110
19 Aug 2020 999001229245XXXX ELIS ********5750
20 Aug 2020 999001215902XXXX RICKA ******7506
21 Aug 2020 999001120701XXXX MOCHAMADNURUDIN ********4193
22 Aug 2020 999001115861XXXX IRMA SURYANI ********3871
23 Aug 2020 999001240233XXXX NOVI ********2867
24 Aug 2020 999001079485XXXX NURHERLINA ********0202
25 Aug 2020 999001048667XXXX SRI YANI ********5666
26 Aug 2020 999001114287XXXX M TAUFIK ILHAM *******0232
27 Aug 2020 999001127328XXXX KHAIRUNNISYAH ********8199
28 Aug 2020 999001196723XXXX NINA HANDAYANI ********4076
29 Aug 2020 999001209428XXXX DEWI MAYA PURWANTI ********8883
30 Aug 2020 999001234483XXXX SARI SUKMAHANDAYANI ********9125
31 Aug 2020 999001006929XXXX EKO SANTOK CAHYONI ********9002
16 Jul 2020 999001035904XXXX EKA RATIKA SUNARLIAH ********5423
17 Jul 2020 999001227405XXXX WIWIT ********9532
18 Jul 2020 999001248685XXXX TYAS ********5027
19 Jul 2020 999001164813XXXX AHMAD RIFAI *******3626
20 Jul 2020 999001310041XXXX OHANG ********0002
21 Jul 2020 999001123304XXXX AAM AMALIA ********2874
22 Jul 2020 999001009614XXXX DEVI RUBIANTI ********6082
23 Jul 2020 999001065775XXXX WILLY ARIESTIYA UTAMA PUTRA ********2480
24 Jul 2020 999001129478XXXX IWAN HENDRA GUNAWAN *******8902
Icon reward 200 Pemenang - AVoucher Belanja Alfamart Rp 200.000,-

200 Pemenang - AVoucher Belanja Alfamart Rp 200.000,-

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
13 Aug 2020 999001307963XXXX TOBY HSIAO ********8388
14 Aug 2020 999001133858XXXX PONTA INDONESIA ********2232
15 Aug 2020 999001310106XXXX ALFAGIFT ********6105
16 Aug 2020 999001027269XXXX SANTI THAMRIN ********0053
17 Aug 2020 999001133231XXXX NANCY OLIVIA HERDINA ********3733
18 Aug 2020 999001039930XXXX FAHIROH ********3344
19 Aug 2020 999001019965XXXX DEDEROSMIATI ********0368
20 Aug 2020 999001207881XXXX DWI WAHYUNI ********6790
21 Aug 2020 999001005574XXXX PUJI RAHAYU ********5868
22 Aug 2020 999001173615XXXX ELISABETH ********0345
23 Aug 2020 999001148713XXXX TUGIMAN ********4661
24 Aug 2020 999001018714XXXX DWIKURNIAWATI ********0683
25 Aug 2020 999001223472XXXX FRANSISCA FORTUNATA ********4412
26 Aug 2020 999001001573XXXX HASANA ********4994
27 Aug 2020 999001025256XXXX HERNI SISWANTI ********0912
28 Aug 2020 999001235892XXXX ADINDA TASYA ********4545
29 Aug 2020 999001174356XXXX KANAH ROHYANAH ********0515
30 Aug 2020 999001056966XXXX TITIK HANDAJANI ********9840
31 Aug 2020 999001164877XXXX HENNYMULYANI ********2545
16 Jul 2020 999001110628XXXX ANISSATUN NIHAYAH ********9322
17 Jul 2020 999001272824XXXX LILIT WIDYWATI ********3313
18 Jul 2020 999001019811XXXX TITI RATNAWATI ********8842
19 Jul 2020 999001006346XXXX BADRIYAH ********5545
20 Jul 2020 999001053049XXXX MUTMAINAH ********5104
21 Jul 2020 999001080479XXXX MONICA VIDA ********3166
22 Jul 2020 999001122527XXXX HADI SISWANTO ********1131
23 Jul 2020 999001126862XXXX IRMA SUSANTI ******7406
24 Jul 2020 999001003842XXXX IBNU ABBAS ********7002
25 Jul 2020 999001075856XXXX NUR AENI ********5600
26 Jul 2020 999001016630XXXX TITA MARLINA ********9000
27 Jul 2020 999001241613XXXX SANTI ********9627
28 Jul 2020 999001039721XXXX ANGELA MERICI YUNITA ********8018
29 Jul 2020 999001236089XXXX GUSTI M FIRDAUS HERYANDI ********8785
30 Jul 2020 999001000692XXXX TITIN SUPRIATIN ********8083
31 Jul 2020 999001031245XXXX RUSMIATI ********7803
1 Aug 2020 999001000772XXXX RR EVY MAULITA SETIAWATY ********4400
2 Aug 2020 999001302919XXXX TRI HARTATI *******1139
3 Aug 2020 999001310106XXXX BEJO ********3870
4 Aug 2020 999001150138XXXX AGUSTI TRIWULANSARI ********5035
5 Aug 2020 999001025240XXXX AMSAH YULIANTI ********4631
6 Aug 2020 999001136620XXXX RIBKA CORDELIA ISKANDAR ********1077
7 Aug 2020 999001056167XXXX MERYANI ********3044
8 Aug 2020 999001097114XXXX DESY ********3580
9 Aug 2020 999001011929XXXX ELIES SETYARI PATRIATNA ********8599
10 Aug 2020 999001029305XXXX JAZILATUL FITRIYAH ********1393
11 Aug 2020 999001005006XXXX RIESKA ********0028
12 Aug 2020 999001198343XXXX NELI NURAENI ********0914
13 Aug 2020 999001212236XXXX KARINA ********2056
14 Aug 2020 999001000771XXXX ANIK SRI LESTARI ********5938
15 Aug 2020 999001011522XXXX BAYU AFRIAN SUNARKO ********3295
16 Aug 2020 999001029330XXXX HANDARINI ********9436
17 Aug 2020 999001178180XXXX IRFAN MUHAJIR ********9022
18 Aug 2020 999001217186XXXX HENI ********8080
19 Aug 2020 999001049753XXXX LYA INDRASARI ********1977
20 Aug 2020 999001236895XXXX ABUD SIHABUDIN ********5299
21 Aug 2020 999001230544XXXX INTAN *********8843
22 Aug 2020 999001171251XXXX WIDA ********3070
23 Aug 2020 999001155484XXXX SITINURJANNAH ********8054
24 Aug 2020 999001155659XXXX PAK RUDI ********6600
25 Aug 2020 999001000167XXXX DURASMAN ********5166
27 Aug 2020 999001166312XXXX PANDANSARI ********6500
28 Aug 2020 999001233334XXXX MAHMUDAH ********4751
29 Aug 2020 999001009228XXXX MULYADI ********2226
30 Aug 2020 999001070703XXXX ASIDHO PURNOMO SULAIMAN ********5542
31 Aug 2020 999001225425XXXX INTAN PERMATA ********0399
16 Jul 2020 999001089869XXXX ANNA ROSARIATI ********8702
17 Jul 2020 999001088335XXXX ASENDO SAREL ********6149
18 Jul 2020 999001147075XXXX GUNIARTIN ********2333
19 Jul 2020 999001306843XXXX AI SUSI DARYANTI ********7525
20 Jul 2020 999001085991XXXX NOVA MELINDA DALIMUNTHE ********6230
21 Jul 2020 999001226165XXXX ABDUL AHSAN UNTORO ********8902
22 Jul 2020 999001238135XXXX DYANA N PURNAMASARI ********4303
23 Jul 2020 999999011090XXXX DEVIKA *********5438
24 Jul 2020 999001305865XXXX CLAUDIA *********6302
25 Jul 2020 999001226165XXXX PAIMIN ********3657
26 Jul 2020 999001251968XXXX ABIFADLIC ********2133
27 Jul 2020 999001116285XXXX SITI AMINAH ********1812
28 Jul 2020 999001007952XXXX ALHIDAYAH ********6199
29 Jul 2020 999001226165XXXX MARINEM *********2014
30 Jul 2020 999001257315XXXX KWAN GIOK SWAN ********3595
31 Jul 2020 999001286618XXXX SUNARTO ********5109
1 Aug 2020 999001303021XXXX AGUNG PUTRANTO ********1482
2 Aug 2020 999001024532XXXX RATIH MARTINI *******8894
3 Aug 2020 999001094189XXXX RINO HENDRIYAWAN ********7918
4 Aug 2020 999001723133XXXX HAFID ARIFIN ********8288
5 Aug 2020 999001228592XXXX EVI ********1449
6 Aug 2020 999001085963XXXX NINA ********2995
7 Aug 2020 999001006747XXXX ANDRIYANI SETIANINGSIH ********2846
8 Aug 2020 999001217533XXXX RINI SAFITRI ********7065
9 Aug 2020 999001095907XXXX EDDY CHANDRA *******0809
10 Aug 2020 999001248937XXXX NOFA KUSTIARINI ********7873
11 Aug 2020 999001261836XXXX PUTRI ANJANI ********3379
12 Aug 2020 999001711730XXXX NOVE MUBAROK ********9977
13 Aug 2020 999001005321XXXX WIDHI H ********4789
14 Aug 2020 999001000714XXXX NUR HAYATI ********0999
15 Aug 2020 999001217413XXXX POPOH WIJAYA ********9030
16 Aug 2020 999001228585XXXX ITA DWI PUSPITASARI ********4034
17 Aug 2020 999001183067XXXX TONI HENDRA *********8689
18 Aug 2020 999001722480XXXX IIS ********9900
19 Aug 2020 999001014873XXXX LULUK SRIWILUJENG *******4350
20 Aug 2020 999001225720XXXX SINTA FADILAH ********2091
21 Aug 2020 999001016141XXXX EUIS ROHMAWATI ********3712
22 Aug 2020 999001057971XXXX MARDALENA ********8084
23 Aug 2020 999001016127XXXX YAYAT SUPRIYATI *******7428
24 Aug 2020 999001152343XXXX RUSLAN ABDUL GANI ********3205
25 Aug 2020 999001011371XXXX HERNINA SANTI ********4708
26 Aug 2020 999001164910XXXX HJ.ENUNG ROHIMAH ********3849
27 Aug 2020 999001156689XXXX XENA AYU PRINCESSA ********2574
28 Aug 2020 999001299656XXXX AGUS SANTOSO ********0529
29 Aug 2020 999001036783XXXX SAVITRI DIAN WAHYUNI ********1197
30 Aug 2020 999001005372XXXX LIA AMALIA *******0374
31 Aug 2020 999999000764XXXX KHARIZMI TAVTAZANI *******2141
16 Jul 2020 999001115604XXXX TEMY SUMARTINI ********8100
17 Jul 2020 999001010075XXXX SITI HANDAYANI ********3728
18 Jul 2020 999001076596XXXX DIANA ********1963
19 Jul 2020 999001030235XXXX DESI INDAH LESTARI ********4420
20 Jul 2020 999001002391XXXX WIJI LESTARI ********2072
21 Jul 2020 999001312639XXXX KUNDANG ********6716
22 Jul 2020 999001178721XXXX LAILATUL FITRIYAH ********1140
23 Jul 2020 999001247381XXXX LIA RULINA ********0095
24 Jul 2020 999001274605XXXX NOOR FARIKHAN *******1022
25 Jul 2020 999001088260XXXX DIAN NURUUL KUSTIAWATI *******3362
26 Jul 2020 999001058979XXXX ENDANG ISMIATI ********3999
27 Jul 2020 999001036333XXXX WIJI ASTUTIK ********2372
28 Jul 2020 999001073102XXXX SUHARTINI ********9983
29 Jul 2020 999001260169XXXX FERDINAND ********8458
30 Jul 2020 999001092242XXXX AYAHOTONG ********6113
31 Jul 2020 999001167234XXXX MASKINIH ********0758
1 Aug 2020 999001259947XXXX JOHAN WIDODO ********6412
2 Aug 2020 999001001046XXXX RUJIATI ROKHIMAH *******7114
3 Aug 2020 999001051313XXXX NANI SUPRIYATIN ********4066
4 Aug 2020 999001224514XXXX IDAWATI ********1677
5 Aug 2020 999001302732XXXX LENY PERMATASARI ********7888
6 Aug 2020 999001052050XXXX FATHUR ROSI ********4885
7 Aug 2020 999001271776XXXX AI LISNAWATI ********7335
8 Aug 2020 999001006284XXXX ANGGRAINI ADIATI HAPSARI ********5050
9 Aug 2020 999001079852XXXX ABDUL JALAL ********1636
10 Aug 2020 999001227933XXXX TATOK MULYOTO ********0777
11 Aug 2020 999001158720XXXX INDRA LESMANA ********2773
12 Aug 2020 999001073666XXXX LELI EKA WIDAYANTI *******0041
13 Aug 2020 999001014965XXXX CICIH KURNIASIH ********9925
14 Aug 2020 999001247874XXXX AMINUDIN ********4454
15 Aug 2020 999001095969XXXX SUHANIH GUNAWAN ********1209
16 Aug 2020 999001237623XXXX PONTA INDONESIA ******2959
17 Aug 2020 999001164986XXXX HJ.NENENG R.ROHAENINGSIH,S.AG ********2626
18 Aug 2020 999001087093XXXX NIA ********0676
19 Aug 2020 999001047063XXXX ANA ********3496
20 Aug 2020 999001240998XXXX HENDRAWAN ******9477
21 Aug 2020 999001259548XXXX HAREEM HALLY ********4201
22 Aug 2020 999001310422XXXX BONG SIAN NA ********8512
23 Aug 2020 999001235743XXXX NIRA APRILIA *******9703
24 Aug 2020 999001217503XXXX JENNY TRI SARI ********8080
25 Aug 2020 999001183965XXXX DINI FEBRIANI ********4181
26 Aug 2020 999001228330XXXX ANDRIAS HERI GUNAWAN ********3668
27 Aug 2020 999001163769XXXX KSH GURUH S ********5583
28 Aug 2020 999001131469XXXX FAURITA ********0755
29 Aug 2020 999001014203XXXX LINAH RAHAYU *******6264
30 Aug 2020 999001132669XXXX RIANTO ********4429
31 Aug 2020 999001021322XXXX AJAT SUDRAJAT ********3484
16 Jul 2020 999001141008XXXX MARLINDASARI DEWI ********9879
17 Jul 2020 999001233840XXXX NOPAN ********8245
18 Jul 2020 999001716360XXXX YANI ********3126
19 Jul 2020 999001090372XXXX YUNI SURYA NINGRUM ********4952
20 Jul 2020 999001154713XXXX NI NYOMAN MARSINI ********4569
21 Jul 2020 999001217260XXXX SUSMIYATI ********6652
22 Jul 2020 999001135440XXXX TINA SARI RAHAYU ********0000
23 Jul 2020 999001713507XXXX DINA NOVITA ********0020
24 Jul 2020 999001068886XXXX SELVI AGUSTINA CAHYONO *******0189
25 Jul 2020 999001017399XXXX DANIEL ADI SETYA RAHARDJO,SE,MM ********4805
26 Jul 2020 999001228440XXXX FURRY CAHYANINGRUM ********0190
27 Jul 2020 999001097984XXXX ARISTIYANTO ********2623
28 Jul 2020 999001098330XXXX SAEDAH ********3904
29 Jul 2020 999001001649XXXX ABDUL LATIF SYAIFULLAH ********0511
30 Jul 2020 999001306520XXXX INAYA RAJMILA ********1370
31 Jul 2020 999001015585XXXX PONTA INDONESIA ********8899
1 Aug 2020 999001229870XXXX ELI NATALI RESTIANINGSIH ********8624
2 Aug 2020 999001306665XXXX HENGKY HARTANTO ******9093
3 Aug 2020 999001225932XXXX SORAYA ********3876
4 Aug 2020 999001000637XXXX SUPRIYADI ********6355
5 Aug 2020 999001021704XXXX DETTISARTIKA ********3090
6 Aug 2020 999001035640XXXX LUSI APRIANTI NIARTO ********4561
7 Aug 2020 999001049903XXXX SOPAN SOPIYAN ********9624
8 Aug 2020 999001052511XXXX JAMES NDUN ********5444
9 Aug 2020 999001089872XXXX YULISSA TUTI DWI JAYATI *******1393
10 Aug 2020 999001169353XXXX HERY KUSWOYO ********3041
11 Aug 2020 999001180665XXXX ALEXANDER NICHOLAUS ********1836
12 Aug 2020 999001254494XXXX AGUSIRAWAN ********0618
13 Aug 2020 999999000431XXXX ARIYANI SANDITRIA ********2693
14 Aug 2020 999001000192XXXX UMI KAFIDA ********9507
15 Aug 2020 999001000354XXXX SOEHARSONO SOEHINDRO ********0724
16 Aug 2020 999001140711XXXX ACHMAD RUSLI JUHAINI ******2207
17 Aug 2020 999001143255XXXX UNTORO ********3785
18 Aug 2020 999001252148XXXX FERONICA ********2986
19 Aug 2020 999001720787XXXX IIS KOMALASARI ********6405
20 Aug 2020 999001151247XXXX JOHANES TANTRA WIJAYA ********5121
21 Aug 2020 999001258498XXXX NOVI MARYATI ********0991
22 Aug 2020 999001000063XXXX ARWANI SHOFA ********6386
23 Aug 2020 999001156299XXXX WIJAYANTI ********8417
24 Aug 2020 999001109586XXXX ELISA INDRAENI ********1306