Daftar Pemenang

Icon reward Emas 10gr

Emas 10gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
16 Sep 2020 999001XXXXXX5343 DEDEABDULAH ********6973
17 Sep 2020 999001XXXXXX0436 MIRNA ********7974
18 Sep 2020 999001XXXXXX3000 EMELLIAYUNITA ********9525
20 Sep 2020 999001XXXXXX9516 TINTAN ********2223
Icon reward Tabungan Pendidikan 5jt

Tabungan Pendidikan 5jt

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
21 Sep 2020 999001XXXXXX0767 ILSA PUGAR ********0768
22 Sep 2020 999001XXXXXX8080 YANA FARDIANA ********4853
23 Sep 2020 999001XXXXXX1141 HANDOKO ********1882
24 Sep 2020 999001XXXXXX6629 SITI ZUMROTUN *********9701
25 Sep 2020 999001XXXXXX8198 TEGUH I. ********7217
26 Sep 2020 999001XXXXXX6928 SUGIANTO ********1996
27 Sep 2020 999001XXXXXX0822 KUSMARI *******8860
28 Sep 2020 999001XXXXXX5597 JASTRA FERNANDO ********5834
29 Sep 2020 999001XXXXXX1272 SUWARDI WIDODO ********1186
30 Sep 2020 999001XXXXXX6162 MASDELIANA ********4925
Icon reward Voucher Alfamart Rp 100.000

Voucher Alfamart Rp 100.000

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
1 Oct 2020 999001XXXXXX4987 AYONG SANJAYA ********2400
2 Oct 2020 999001XXXXXX5312 FAZRIHA KUSUMAWATI ********3101
3 Oct 2020 999001XXXXXX5063 NOVIRWAN ********2002
4 Oct 2020 999001XXXXXX7851 BAHA DJAMIL ********1532
5 Oct 2020 999001XXXXXX8100 LITA NIRMALASARI ********5754
6 Oct 2020 999001XXXXXX0630 AGUSTI TRIWULANSARI ********5035
7 Oct 2020 999001XXXXXX7281 CAROLINA FERONIKA PUTRI ********2979
8 Oct 2020 999001XXXXXX6720 MUHAMMAD LUTFI ********7785
9 Oct 2020 999001XXXXXX9431 ERVINA ********8398
10 Oct 2020 999001XXXXXX1659 KARIN ********8949
11 Oct 2020 999001XXXXXX2726 JAMAHARIS ********6417
12 Oct 2020 999001XXXXXX0154 WATI SETIAWATI ********1737
13 Oct 2020 999001XXXXXX2880 ISMAHANDOKO ********0038
14 Oct 2020 999001XXXXXX1288 ALLAMAL FURQON ********6927
15 Oct 2020 999001XXXXXX4300 CHANIFAH ********0382
16 Sep 2020 999001XXXXXX5432 SARI ANTI ********2931
17 Sep 2020 999001XXXXXX2519 GUS *******9002
18 Sep 2020 999001XXXXXX7053 SRI INDAH LESTARI ********2120
19 Sep 2020 999001XXXXXX8980 SIANNY JULIANTI ********2008
20 Sep 2020 999001XXXXXX7735 ALA ********0954
21 Sep 2020 999001XXXXXX3200 NOVITASARI ********6692
22 Sep 2020 999001XXXXXX7343 FEBY ********6684
23 Sep 2020 999001XXXXXX8142 IRA ANDRIYANI ********2641
24 Sep 2020 999001XXXXXX5787 TOYYIBAH ********3720
25 Sep 2020 999001XXXXXX0000 ROSALIN WIJAYA ********5557
26 Sep 2020 999001XXXXXX1047 ERWATI ********4164
27 Sep 2020 999001XXXXXX7615 MUHAMMAD HARIS ********7678
28 Sep 2020 999001XXXXXX3951 TRI INDAH ********4675
29 Sep 2020 999001XXXXXX0987 M RENALDO ********6210
30 Sep 2020 999001XXXXXX5151 LIYA ********7969
1 Oct 2020 999001XXXXXX5184 SARTINI ********4410
2 Oct 2020 999001XXXXXX9349 MILLA SENNY SOEGIONO ********2016
3 Oct 2020 999001XXXXXX2364 DELLY SAWITRI PRATIWI ********1168
4 Oct 2020 999001XXXXXX3224 NIAWATI ********2066
5 Oct 2020 999001XXXXXX3687 JUHARIANTO MAULANA SAMOSIR ********6479
6 Oct 2020 999001XXXXXX9680 FERZA YURIZA ********2245
7 Oct 2020 999001XXXXXX3565 PATNI ********5269
8 Oct 2020 999001XXXXXX0163 STELLY MAIT ********5438
9 Oct 2020 999001XXXXXX8457 AI LAYLA SARI ********7641
10 Oct 2020 999001XXXXXX5273 THERESIA YEYEN ********9835
11 Oct 2020 999001XXXXXX5286 KARTIKA ********1115
12 Oct 2020 999001XXXXXX3082 NURTANG ********0417
13 Oct 2020 999001XXXXXX4892 BRIAN SEKO ********2278
14 Oct 2020 999001XXXXXX9700 WENI GUSLIA REFTI ********9427
15 Oct 2020 999001XXXXXX1949 NINGRUM KURNIASIH ********1777
16 Sep 2020 999001XXXXXX0293 IKA NOVIANTI PUTRI ********9796
17 Sep 2020 999001XXXXXX6653 VERI DIANA DAYANG ********3225
18 Sep 2020 999001XXXXXX7654 DEDE HIDAYAT ********9854
19 Sep 2020 999001XXXXXX0600 NOFITA ********2170
20 Sep 2020 999001XXXXXX9196 HENDRA SEPTIAN ********6786
21 Sep 2020 999001XXXXXX7077 ISTIQOMAH ********8461
22 Sep 2020 999001XXXXXX0263 CICIK ASRINING HANDAYANI ********2002
23 Sep 2020 999001XXXXXX6784 RACHMAWATI ********9898
24 Sep 2020 999001XXXXXX6055 EDI SAHROJI ********6668
25 Sep 2020 999001XXXXXX9554 YENI ********8722
26 Sep 2020 999001XXXXXX9486 YUFAISPURNAMASARI ********2769
27 Sep 2020 999001XXXXXX2312 RICA ANGGREINI ********2342
28 Sep 2020 999001XXXXXX8690 AFRIDA ARYANI ********4782
29 Sep 2020 999001XXXXXX6045 DESY MALASARI ********9998
30 Sep 2020 999001XXXXXX6037 PRAMUDANA SAPUTRA ********1848
1 Oct 2020 999001XXXXXX2811 ANGGA SEBAGUSTIONNES *******7711
2 Oct 2020 999001XXXXXX2842 NUR ANISAH ********4057
3 Oct 2020 999001XXXXXX3834 FATMAWATI ********5625
4 Oct 2020 999001XXXXXX9627 FAHRURRAZI ********7959
5 Oct 2020 999001XXXXXX6775 BAKHARY ANDY JOHAN ********5555
6 Oct 2020 999001XXXXXX6085 IKE YUSDA ANDRIANI ********0420
7 Oct 2020 999001XXXXXX8438 MENNBB ********8512
8 Oct 2020 999001XXXXXX4544 NENENG EPI PUJIATI ********2346
9 Oct 2020 999001XXXXXX3333 MELLY MINARTI ********3959
10 Oct 2020 999001XXXXXX3756 SATRIA OKI SUSDIANTARI ********9152
11 Oct 2020 999001XXXXXX4379 SITI HANDAYANI *******3728
12 Oct 2020 999001XXXXXX9635 ASEP MULYADI ********0088
13 Oct 2020 999001XXXXXX4348 CITRA KARTHIKA DEWI ********7996
14 Oct 2020 999001XXXXXX3455 P LIKA WANA DIPUTRA *******3009
15 Oct 2020 999001XXXXXX3320 SITIRUPINI ********3358
16 Sep 2020 999001XXXXXX4388 YULI MAULIDIA ********6453
17 Sep 2020 999001XXXXXX4579 NURDIANA ********2000
18 Sep 2020 999001XXXXXX6974 NURJANAH LINAWATI ********5214
19 Sep 2020 999001XXXXXX2439 RIPA NURPADILLAH ********0860
20 Sep 2020 999001XXXXXX8540 ABIR *******3310
21 Sep 2020 999001XXXXXX0692 ARNOLD ISKANDAR ******3548
22 Sep 2020 999001XXXXXX4346 MAYADAMAYANTI ********5483
23 Sep 2020 999001XXXXXX5478 AHMAD ROSYIDI ********2428
24 Sep 2020 999001XXXXXX9300 AGUS PRAMONO ********7107
25 Sep 2020 999001XXXXXX8559 NUR APRILENI ********3571
26 Sep 2020 999001XXXXXX6221 LENA ********0888
27 Sep 2020 999001XXXXXX0000 DEWI ******6733
28 Sep 2020 999001XXXXXX3663 UMI ********8745
29 Sep 2020 999001XXXXXX3375 ROULITA ********0872
30 Sep 2020 999001XXXXXX8400 AKU SUKA KAMU ********6205
1 Oct 2020 999001XXXXXX6187 DESI *******7448
2 Oct 2020 999001XXXXXX7480 ANNISA FITRI ASTRIA ********7877
3 Oct 2020 999001XXXXXX1714 OKTAVIAN EVIDONTA SITEPU ********3995
4 Oct 2020 999001XXXXXX3257 HASTUTI ********7367
5 Oct 2020 999001XXXXXX5134 OLIMSON ********9505
6 Oct 2020 999001XXXXXX7115 DWI PUTRI ********6780
7 Oct 2020 999001XXXXXX2792 SARAH ********2977
8 Oct 2020 999001XXXXXX5264 HUSAYRI ********1461
9 Oct 2020 999001XXXXXX0247 MAS RONI ********2076
10 Oct 2020 999001XXXXXX0773 NANANG ********9928