Daftar Pemenang

Icon reward 10 - Handphone Android

10 - Handphone Android

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
17 Aug 2020 999001289146XXXX BAGUS GURITNO ********3528
18 Aug 2020 999001274119XXXX MUHAMMAD NIZAR HELMY ********2570
19 Aug 2020 999001272684XXXX MUHAMMAD LUTFI ********7785
20 Aug 2020 999001067432XXXX YULIANTI ********5680
21 Aug 2020 999001055129XXXX TRI HARTATIK ********7865
22 Aug 2020 999001253849XXXX RITZKY ********6484
23 Aug 2020 999001073051XXXX CHANIFAH ********0382
24 Aug 2020 999001314860XXXX kholis ********9820
25 Aug 2020 999001017170XXXX QORY HANDAYANI ********1838
Icon reward 20 - Air Purifier

20 - Air Purifier

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
26 Aug 2020 999001038572XXXX AIMEYLICESUHADI *******8688
27 Aug 2020 999001211593XXXX NANY MARLINA ********9569
28 Aug 2020 999001068567XXXX SITI NURHASANAH *******6696
29 Aug 2020 999001043625XXXX MASRIYAH ********7918
30 Aug 2020 999001028610XXXX MIFTAKHUROJI ********5333
31 Aug 2020 999001234716XXXX RICKY VARIAN W ********5548
1 Sep 2020 999001007965XXXX YOYO HARTOYO ********7991
2 Sep 2020 999001247758XXXX YANSEN ********6228
3 Sep 2020 999001058357XXXX VIKA ARIANA ********8182
4 Sep 2020 999001009488XXXX ERIZAL *******1708
5 Sep 2020 999001252725XXXX SALMA MAULIDA ********3283
6 Sep 2020 999001720455XXXX HANDITA YOEWONO ********0000
7 Sep 2020 999001158946XXXX ROSIDAH ********6486
8 Sep 2020 999001144763XXXX RIDWAN ********0627
9 Sep 2020 999001070407XXXX MUHAMMAD HARIS ********7678
10 Sep 2020 999001236711XXXX ANDI WAHYUDI ********4791
11 Sep 2020 999001113378XXXX SITI ROMLAH ********3467
12 Sep 2020 999001019346XXXX FITRIANISIH ********7996
13 Sep 2020 999001272533XXXX AYU OKTARINA ********4448
14 Sep 2020 999001013548XXXX RISKA OKTAVARINA ********6151
Icon reward 75 - Premium Travel Bag

75 - Premium Travel Bag

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
15 Sep 2020 999001274067XXXX MIMY HAUW ********7341
16 Sep 2020 999001175620XXXX HJINDO SENNANG ********2547
17 Sep 2020 999001305580XXXX TAMARA SEPTIANI ********3803
18 Sep 2020 999001039965XXXX AA RUFIAH ********5423
19 Sep 2020 999001268021XXXX AAN HASANAH *******1238
20 Sep 2020 999001027251XXXX ENNIH *******1185
21 Sep 2020 999001035106XXXX MOKHAMAD FAUZAN MABRUR ********3161
22 Sep 2020 999001259920XXXX TIARA ********2685
23 Sep 2020 999001717774XXXX MENGKI POMANTO ********6777
24 Sep 2020 999001234890XXXX SANTI MARTINA ********6476
25 Sep 2020 999001169064XXXX MUHAMMAD FAISAL NASUTION ********3424
26 Sep 2020 999001312318XXXX RADIT FEBRIAN ********8858
27 Sep 2020 999001310761XXXX LEE ********9411
28 Sep 2020 999001110439XXXX SUNARTI ********3139
29 Sep 2020 999001268176XXXX ANITA ********0095
30 Sep 2020 999001004779XXXX SARWI ********8520
16 Aug 2020 999001096931XXXX WALDATUN TOHAIATUN *******9475
17 Aug 2020 999001050815XXXX MALAKA.S ********2277
18 Aug 2020 999001118467XXXX SUPONO ********3337
19 Aug 2020 999001189318XXXX TYNUR ********3806
20 Aug 2020 999001700849XXXX JAMILAH ********0296
21 Aug 2020 999001134627XXXX AJAD SUDRAJAD ********3370
22 Aug 2020 999001162900XXXX EVA FEBIYANTI SIREGAR ********4779
23 Aug 2020 999001722088XXXX FIKRI ********4477
24 Aug 2020 999001151806XXXX LILIS SURYANI ********4910
25 Aug 2020 999001206878XXXX ANGGRAINI ********1325
26 Aug 2020 999001308409XXXX ABY SOFYAN ********6071
27 Aug 2020 999001255422XXXX PUJI LESTARI ********4969
28 Aug 2020 999001306264XXXX MUHAMMAD IDRIS ********9125
29 Aug 2020 999001306860XXXX MELINDA KARINA S ********4394
30 Aug 2020 999001711756XXXX IMAM TRI JATMIKO ********7331
31 Aug 2020 999001185569XXXX DEWI ANGGA WIDIASTUTI ********2288
1 Sep 2020 999001311527XXXX ROBY JANUAR ********5777
2 Sep 2020 999001013705XXXX NURSALIM *******3438
3 Sep 2020 999001233138XXXX AMONG WIBOWO ********8029
4 Sep 2020 999001241609XXXX HENI RISMAWATI ********2677
5 Sep 2020 999001711120XXXX AGUSTIN ENDAH *******2824
6 Sep 2020 999001262558XXXX IMAM FEROS NURDIANSYAH ********4200
7 Sep 2020 999001033125XXXX EMI ********1981
8 Sep 2020 999001226054XXXX VINA AFIDATUL MAULA ********7626
9 Sep 2020 999001094126XXXX SUHAEDI SURYANINGRAT SSOS ********0440
10 Sep 2020 999001248472XXXX HASNAWIR ********3077
11 Sep 2020 999001012729XXXX NANI NURCAHYANI ********9249
12 Sep 2020 999001116654XXXX MUHAJIRIN ********7997
13 Sep 2020 999001145808XXXX HJ JOHAN BANSAWAN ********7558
14 Sep 2020 999001020407XXXX IDHAM ANTONI BR ********1900
15 Sep 2020 999001057262XXXX ADEGUSRENY ********6974
16 Sep 2020 999001052309XXXX CATUR WURI WHARDANI ********0709
17 Sep 2020 999001711474XXXX MASLIANA TAMBAK ********4666
18 Sep 2020 999001710862XXXX YADI DASA NINGRUM ********2777
19 Sep 2020 999001049596XXXX SAADAH ********7658
20 Sep 2020 999001013651XXXX YUSNITA ********4436
21 Sep 2020 999001033849XXXX ASRUL HASAN ********9791
22 Sep 2020 999001112713XXXX HUSNUL HUDA ********9298
23 Sep 2020 999001007316XXXX POSMAN HIRAS MANURUNG ********2626
24 Sep 2020 999001149828XXXX PUNGKI ********5458
25 Sep 2020 999001254748XXXX WIYATA MANDALAVINA ********1721
26 Sep 2020 999001106324XXXX IDAWATI ********0440
27 Sep 2020 999001113789XXXX HESTY YULIANTI ********0555
28 Sep 2020 999001713147XXXX WIA NURMAYA SARI ********3046
29 Sep 2020 999001086052XXXX ADROPI ********3212
30 Sep 2020 999001714899XXXX MELIAWATI ********0469
16 Aug 2020 999001030524XXXX ROSTIANUR TINJAK ********6143
17 Aug 2020 999001716912XXXX JAHLELAWATI ********9073
18 Aug 2020 999001002462XXXX IRMA GALUH PATRESARI ********9039
19 Aug 2020 999001134012XXXX IIS SILVIANA ********8825
20 Aug 2020 999001254419XXXX FITRI NUR HASANAH ********7077
21 Aug 2020 999001003504XXXX YETI HANDAYANI ********4670
22 Aug 2020 999001196532XXXX TIURMA BR MANALU ********6349
23 Aug 2020 999001253126XXXX PERMATASARI TIA ********6238
24 Aug 2020 999001196908XXXX DWI PRIYANTO ********9277
25 Aug 2020 999001718124XXXX R TANTI ********4428
26 Aug 2020 999001241300XXXX MUDJITO ********6228
27 Aug 2020 999001218688XXXX AYI SOLIHIN ********2696
28 Aug 2020 999001085553XXXX MARSIYEM ********7900
Icon reward 125 - Set Tupperware

125 - Set Tupperware

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
1 Sep 2020 999001004741XXXX WANTI ********2005
29 Aug 2020 999001197348XXXX MELTON MASAMBE ********4330
30 Aug 2020 999001106697XXXX YENNY N H ********2893
31 Aug 2020 999001027099XXXX EVYSUNDJAJA ******0090
1 Sep 2020 999001180244XXXX RAHMAT ********7573
2 Sep 2020 999001309995XXXX KASEP ********0613
3 Sep 2020 999001217840XXXX SURYA INDAH PERKASA ********9996
4 Sep 2020 999001236936XXXX DEWI ********8240
5 Sep 2020 999001094467XXXX HOTMAN ********4905
6 Sep 2020 999001149070XXXX GD REYKI ASTIKA ********1264
7 Sep 2020 999001111483XXXX FITRA MARLINA ********8372
8 Sep 2020 999001011346XXXX MOMOM SURATMAN ********4150
9 Sep 2020 999001722304XXXX MUHAMMAD RIZAL *******1641
10 Sep 2020 999001064020XXXX SUHARSONO ********7321
11 Sep 2020 999001241226XXXX EKA ********1182
12 Sep 2020 999999000588XXXX ANTONI PARDEDE *******9472
13 Sep 2020 999001258287XXXX JUNITA DAMERIA ********1575
14 Sep 2020 999001224373XXXX ROSTIANA EFENDI ********2451
15 Sep 2020 999001039733XXXX SRI WARTINI ********1667
16 Sep 2020 999001236865XXXX MEGA ********2288
17 Sep 2020 999001008866XXXX ANANG RUSTENDI ********7535
18 Sep 2020 999001249904XXXX M AFIF ********5742
19 Sep 2020 999001284592XXXX LINTANG PREVIANI ********4959
20 Sep 2020 999001087532XXXX ANI PURWITANINGSIH *******2780
21 Sep 2020 999001170985XXXX TRIANA WINDA SEPTIARA ********0639
22 Sep 2020 999001104780XXXX EVIE ********9995
23 Sep 2020 999001150829XXXX IMASMARWATIE ********2378
24 Sep 2020 999001079987XXXX BUDIARTI PRASETYO ********1918
25 Sep 2020 999001237837XXXX MEMBER PONTA ********7955
26 Sep 2020 999001018581XXXX SULIKAN PRAYOGO ********8257
27 Sep 2020 999001252550XXXX FAUZI FIRMANSYAH ********1693
28 Sep 2020 999001305821XXXX SARTIKA ********5986
29 Sep 2020 999001310142XXXX TAUFIQ HIDAYAT ********5090
30 Sep 2020 999001003895XXXX NUNUNG SUNDARI ********2993
16 Aug 2020 999001181042XXXX FAHRI AZIZI ********7192
17 Aug 2020 999001313620XXXX WAWAN SUKWANA ********1166
18 Aug 2020 999001003063XXXX IPIN ARIFIN ********3177
19 Aug 2020 999001097698XXXX USNANI ********1633
20 Aug 2020 999001040874XXXX AGUS RISZALUDIN ********0606
21 Aug 2020 999001247272XXXX STUBY ********9369
22 Aug 2020 999001247735XXXX GENK JHULLIDSSS ******9753
23 Aug 2020 999001248426XXXX NURUL ********2990
24 Aug 2020 999001070455XXXX MUSTOFA IDRUS ********5354
25 Aug 2020 999001044539XXXX MURNI ********5820
26 Aug 2020 999001103633XXXX RASTINIH ********3897
27 Aug 2020 999001246218XXXX CUTIA ********7060
28 Aug 2020 999001150204XXXX ZON TUSDI ********2130
29 Aug 2020 999001304528XXXX FATIJI *******5132
30 Aug 2020 999999011071XXXX MELISA ********4145
31 Aug 2020 999001261682XXXX ARIF SUPRIYANTO ********7557
2 Sep 2020 999001162223XXXX SUGIARTI ********0779
3 Sep 2020 999001310538XXXX FITRI ********2978
4 Sep 2020 999001033051XXXX MUTIA YUNESYA *******1180
5 Sep 2020 999001103064XXXX INTAN ********3595
6 Sep 2020 999001090171XXXX IMAM JAELANI ********1943
7 Sep 2020 999001700651XXXX KEPA ARIZZABALAGA CFC ********4803
8 Sep 2020 999001711897XXXX NUR AINI ********5942
9 Sep 2020 999001236844XXXX GIGI OLIVIA ********6772
10 Sep 2020 999001265460XXXX ARON ********2429
11 Sep 2020 999001032318XXXX NI PUTU NURTINI ********3995
12 Sep 2020 999001250999XXXX XINNN ********2866
13 Sep 2020 999001101270XXXX APA KAU ********4778
15 Sep 2020 999001304693XXXX GANDY *********8555
16 Sep 2020 999001220233XXXX IRMA ********4850
17 Sep 2020 999001072226XXXX ANTINI ********5054
18 Sep 2020 999001305372XXXX I LOVE YOU ********2309
19 Sep 2020 999001067892XXXX FITRISARI ********8769
20 Sep 2020 999001094382XXXX AGUSTINE WILSON ********8255
21 Sep 2020 999001224020XXXX WULANSARI ********5749
22 Sep 2020 999001021918XXXX ROSITA SARI ********6276
23 Sep 2020 999001305359XXXX DIANA ********0552
24 Sep 2020 999001255696XXXX IIN MARLINA *******5914
25 Sep 2020 999001307436XXXX JOHAN TRI ARIFIN ********5899
26 Sep 2020 999001022359XXXX CINTA ********9087
27 Sep 2020 999001229153XXXX ANGGUN ********5577
28 Sep 2020 999001263673XXXX NUNUNG KARTINI ********6285
29 Sep 2020 999001717308XXXX BUDI PURWANTI ******7095
30 Sep 2020 999001144593XXXX I LOVE YOU ********5235
16 Aug 2020 999001293445XXXX SULARJO ********2098
17 Aug 2020 999001291231XXXX KURNIA ********1380
18 Aug 2020 999001071900XXXX AGUS FIRMANSYAH *******0250
19 Aug 2020 999001077721XXXX MONIKA ********7525
20 Aug 2020 999001091487XXXX DESY FERONIKA SIREGAR ********9390
21 Aug 2020 999999009787XXXX CUSTOMER ALFAMART ********7149
22 Aug 2020 999001176083XXXX ATIH ********6223
23 Aug 2020 999001218165XXXX REZA RETTI RAMADHANI ********0044
24 Aug 2020 999001013011XXXX LINA HERLIANI ********2422
25 Aug 2020 999001085873XXXX SITI ULFAH ********5727
26 Aug 2020 999001246132XXXX LUCKYTA NINGGSIH ********4514
27 Aug 2020 999001117777XXXX SRI RIKA ********2122
28 Aug 2020 999001117291XXXX MEMBER PONTA *********7502
29 Aug 2020 999001311439XXXX ANDUN ********6309
30 Aug 2020 999001127820XXXX NASIM. SE ********3519
31 Aug 2020 999001160226XXXX SUMAKIYAH ********5439
1 Sep 2020 999001154529XXXX AISAH *******3977
2 Sep 2020 999001307248XXXX FITRI MUZAYENI ********4256
3 Sep 2020 999001145641XXXX KARLA ********9213
4 Sep 2020 999001246195XXXX INDAYANI ********7066
5 Sep 2020 999001218111XXXX INDRIA NUR WAHYU KUSU ********3842
6 Sep 2020 999001309410XXXX ERNA ********7993
7 Sep 2020 999001184200XXXX RISDA SUNDARI ********5792
8 Sep 2020 999001206749XXXX RINI ********6072
9 Sep 2020 999001155030XXXX DEWI KOMALASARI ********9334
10 Sep 2020 999001246507XXXX ELISA NOVIANY ********5391
11 Sep 2020 999001718671XXXX SULASTRI ********7671
12 Sep 2020 999001182639XXXX PONTA INDONESIA ********7419
13 Sep 2020 999001065652XXXX ANINDITA KURNIAWARDANI ********4846
14 Sep 2020 999001230074XXXX I MADE BAKTI ********1091
15 Sep 2020 999001095378XXXX VERA HUTAURUK ********5318
16 Sep 2020 999001005201XXXX NETIS INTAN KIRANA ********3660
17 Sep 2020 999001208207XXXX EKO RUSDIANTO ********9292
18 Sep 2020 999001189914XXXX AYUNITA ********6237
19 Sep 2020 999001303093XXXX MUHAMMAD ILHAM FADLULLOH YUSUF ********8290
20 Sep 2020 999001033894XXXX RENI ********4315
21 Sep 2020 999001303279XXXX MEMBER PONTA ********6051
22 Sep 2020 999001106773XXXX ANDRI FITRI ZAKARIA ********0242
23 Sep 2020 999001031122XXXX ABDUL AZIZ ********9394
24 Sep 2020 999001276472XXXX HABIBI *********3101
25 Sep 2020 999001305669XXXX SINTYA KHODIJAH ********3112
26 Sep 2020 999001019559XXXX HENDRA ********8555
27 Sep 2020 999001220756XXXX CHABIB ********6064
28 Sep 2020 999999005718XXXX YOHANES FEBRIYANDI ********8892
29 Sep 2020 999001178277XXXX DIKKI JULIANDI *******4078
30 Sep 2020 999001309003XXXX MELLYTA CAHYA ********0190
Icon reward 200 - Set Cuttlery & Lunch Box

200 - Set Cuttlery & Lunch Box

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
16 Aug 2020 999001253646XXXX BASKORO PINANDITO ******0856
17 Aug 2020 999001092810XXXX MUANAM ********3570
18 Aug 2020 999001252799XXXX IGNATIUS SULISTIYANTO ********4977
19 Aug 2020 999001052569XXXX OKTAVIANI RATUMBUISANG ********3956
20 Aug 2020 999001042211XXXX WASMAWATI *******7475
21 Aug 2020 999001035213XXXX JHONY TAMPUBOLON ********1003
22 Aug 2020 999001100378XXXX IRMA WATI ********4550
23 Aug 2020 999001268890XXXX DEVI ANDRIYANI ********1485
24 Aug 2020 999001104938XXXX TUTI RAHAYU NINGSIH ********0379
25 Aug 2020 999001305397XXXX GOUW IBRAHIM *******5968
26 Aug 2020 999001030697XXXX DYAH MAHANANI ********6508
27 Aug 2020 999001721902XXXX SUHERMAN ********3711
28 Aug 2020 999001310317XXXX SFTRIKA ********1649
29 Aug 2020 999001151394XXXX PONTA INDONESIA ********8796
30 Aug 2020 999001247885XXXX ICAH ********2828
31 Aug 2020 999001218181XXXX YAYAH SUHAYAH ********4119
1 Sep 2020 999001270556XXXX TOKYOSO ********2888
2 Sep 2020 999001083893XXXX SITI HAPSAH ********5810
3 Sep 2020 999001100898XXXX SARY PURIARTA ********2811
4 Sep 2020 999999009941XXXX KASIRNYA MANIS ********9902
5 Sep 2020 999001030713XXXX SRI GUSTATI ********4271
6 Sep 2020 999001219941XXXX GUSION *********8886
7 Sep 2020 999001005508XXXX DIAH ROCHMAYANI ********0461
8 Sep 2020 999001226435XXXX WAREITUNG ********7666
9 Sep 2020 999001091556XXXX LAILI MUNAWAROH ********7520
10 Sep 2020 999001141951XXXX ANDI AULIA ********0427
11 Sep 2020 999001062368XXXX AGUSTINUS MANGUR ******6658
12 Sep 2020 999001168158XXXX FATMA ********5160
13 Sep 2020 999001002872XXXX SITI MARLIAH ********5877
14 Sep 2020 999001004186XXXX BUDIDARMO DUHA ********6135
15 Sep 2020 999001225516XXXX JAMILAH ********7800
16 Sep 2020 999001715975XXXX MUHAMMADIKHSAN ********2036
17 Sep 2020 999001005950XXXX MASRURO ********5796
18 Sep 2020 999001254739XXXX AL ********4836
19 Sep 2020 999001252033XXXX YAYU SUCI TRESNAWATI ********6669
20 Sep 2020 999001175616XXXX AMIR ********7234
21 Sep 2020 999001100238XXXX IRWAN PURNAMA ********1087
22 Sep 2020 999001219110XXXX ROMMI SORIANNA HARAHAP ********3151
23 Sep 2020 999001004326XXXX JAMIN ********8822
24 Sep 2020 999001054245XXXX FONA ARDIYANTI *******6833
25 Sep 2020 999001271355XXXX DEWI OLII ********5198
26 Sep 2020 999001142829XXXX SADIH ********8931
27 Sep 2020 999001103872XXXX WARTINAH ********3596
28 Sep 2020 999001085905XXXX MARTINI ********6617
29 Sep 2020 999001156180XXXX SUKAMTI ********3035
30 Sep 2020 999001077526XXXX DEDEH MARIANI ********6513
16 Aug 2020 999001022577XXXX ENDANG SUHENDAR ********0880
17 Aug 2020 999001068724XXXX SOEBOER *******0898
18 Aug 2020 999001308251XXXX TERIMAKASIH *******7674
19 Aug 2020 999001309240XXXX MUFTI HALIM ********4385
20 Aug 2020 999001229766XXXX SAHRUL ********5765
21 Aug 2020 999001313407XXXX LELI NURLAELA ********1995
22 Aug 2020 999001114248XXXX ELFIANA SITOMPUL ********1518
23 Aug 2020 999001000673XXXX ANDRIYATNO SURYADI ********4444
24 Aug 2020 999001175487XXXX PUTU WITARI *******8686
25 Aug 2020 999001111312XXXX MARIA TRIRANTI ********4307
26 Aug 2020 999001125442XXXX IDA NAJMI *******7645
27 Aug 2020 999001158897XXXX ROHAINAH ********3267
28 Aug 2020 999001056327XXXX KRISMANTO ********0799
29 Aug 2020 999001050813XXXX MASNIE ********2300
30 Aug 2020 999001199928XXXX HASNI SYAM ********6795
1 Sep 2020 999001026739XXXX YOGA PINIS SUHENDRA ********5805
2 Sep 2020 999001015293XXXX WANTO MUSTOYO ********9293
3 Sep 2020 999001214603XXXX OKTAVIANA TIARA ********1770
4 Sep 2020 999001000599XXXX ERNA PARMASIH ********0267
5 Sep 2020 999001227020XXXX KIAN ********0057
6 Sep 2020 999001077739XXXX NUR ALIFAH *******8824
7 Sep 2020 999001137732XXXX YULIUS RIZA ********2770
8 Sep 2020 999001273494XXXX NURIMA ********7965
9 Sep 2020 999001210827XXXX CHRISTINA SIGARLAKI ********0303
10 Sep 2020 999001139813XXXX SAHARA INDONESIA ********1488
11 Sep 2020 999001264401XXXX AGUNG BAYU ********8009
12 Sep 2020 999001268598XXXX UTAMI ********3031
13 Sep 2020 999001031941XXXX ZUSI ARDIANA ********9385
14 Sep 2020 999001140016XXXX LULU AULIANA *********7488
15 Sep 2020 999001045060XXXX ARI YANTO ********3821
16 Sep 2020 999001306883XXXX AGUS IRIANTO ******6022
17 Sep 2020 999001040887XXXX YUANITA ********5252
18 Sep 2020 999001160603XXXX RIANY ********9888
19 Sep 2020 999001287475XXXX HUSIN ********2676
20 Sep 2020 999001140777XXXX PRISCA ELIZABETH SIHITE ********4750
21 Sep 2020 999001104750XXXX SUHENI ********3949
22 Sep 2020 999001156084XXXX EKAYANTI ********9160
23 Sep 2020 999001103215XXXX MARLINA MUSYAROFAH ********0444
24 Sep 2020 999001294821XXXX NHIAR SAYUTI ********8425
25 Sep 2020 999001715359XXXX HJERVINA ********3391
26 Sep 2020 999999008363XXXX VANILLANILLA *********9797
27 Sep 2020 999001300392XXXX TIKA SARI RINJANI ********3962
28 Sep 2020 999001137552XXXX SANTHY ********6560
29 Sep 2020 999001197352XXXX GERAL KALANGI ********0504
30 Sep 2020 999001266590XXXX SITI KHOTIMAH ********2977
16 Aug 2020 999001186807XXXX VENI ********9500
17 Aug 2020 999001176601XXXX NURHAEDAH ********2331
18 Aug 2020 999001056318XXXX BENEDIKTUSTABONA MANIHURUK ********9444
19 Aug 2020 999001306279XXXX WIWIK DARYANTI ********0210
20 Aug 2020 999001248300XXXX HENI YULANDA ********2221
21 Aug 2020 999001104178XXXX SITI MASITOH ********8398
22 Aug 2020 999001288588XXXX BELLY LAMOR RAMANANDA ********6967
23 Aug 2020 999001070440XXXX NICKERY VAHLEGA ********1757
24 Aug 2020 999001157766XXXX MINALIANSAH ********2664
25 Aug 2020 999001229480XXXX OKI ********0006
26 Aug 2020 999001211267XXXX MAYANG SARI ********4913
27 Aug 2020 999001176690XXXX DEVIANDRIALDI ********7854
28 Aug 2020 999001197663XXXX HENDRA WIJAYA ********7548
29 Aug 2020 999001310457XXXX ALFAMART 5 ********0551
30 Aug 2020 999001168155XXXX ANNA MARTHEA VERONICHA ********7770
1 Sep 2020 999001018861XXXX MELY DJUNAEDI *******0115
2 Sep 2020 999001261612XXXX TETI ILYANAH ********2014
3 Sep 2020 999001183579XXXX NYOMAN MARIASIH ********7242
4 Sep 2020 999001226578XXXX I GUSTI AYU FARA NUARISANTI ********3771
5 Sep 2020 999001231851XXXX MADE ASTINA ********7395
6 Sep 2020 999001240894XXXX NYAYU FAUZIAH DENCIK ********2886
7 Sep 2020 999001312454XXXX MEMBERR ********8496
8 Sep 2020 999001051642XXXX KHOERIYATOEN ********2980
9 Sep 2020 999001013074XXXX AFEF AGUNG SAPUTRO ********1295
10 Sep 2020 999001083348XXXX LUSI APRILIANI ********9935
11 Sep 2020 999001220004XXXX DWI HARTANTI ********2392
12 Sep 2020 999001722293XXXX TRI SUNARNI ********4710
13 Sep 2020 999001070368XXXX ARDIAN GUNTUR *******4778
14 Sep 2020 999001017867XXXX RICKY SINARTA ********1434
15 Sep 2020 999001018127XXXX YUNIAR RAHMAWATI ********2962
16 Sep 2020 999001093590XXXX MULYADI ********8674
17 Sep 2020 999001098004XXXX WISUNARTI ********3252
18 Sep 2020 999001172018XXXX RATNA ********8844
19 Sep 2020 999001208352XXXX GUTA AGUSTINA ********8183
20 Sep 2020 999001308460XXXX YUNI SWANDI ********2175
21 Sep 2020 999001026751XXXX SITI ROFINGAH ********1608
22 Sep 2020 999001218912XXXX RADEN DONI HARTO ********3377
23 Sep 2020 999001312320XXXX FEBRIANNOR ********1599
24 Sep 2020 999001021597XXXX SRIYATUN SE *******3359
25 Sep 2020 999001037989XXXX UMI NADZIROH ********6909
26 Sep 2020 999001145369XXXX BAHRUDDIN ********8535
27 Sep 2020 999001043621XXXX DEWINTHA ********6029
28 Sep 2020 999001227105XXXX NONI DEWI SARTIKA ********0697
29 Sep 2020 999001007389XXXX BERSYARAT DEBATA RAJA ********8119
30 Sep 2020 999999008378XXXX REZA ANTONI TARIGAN *******5808
16 Aug 2020 999001075154XXXX LINA MARLINA ********7397
17 Aug 2020 999001075248XXXX DWINZY MUMEK ********2621
18 Aug 2020 999001070479XXXX KUNINGSIH ********1222
19 Aug 2020 999001032584XXXX FIRDAUS ********7785
20 Aug 2020 999001057979XXXX SUGENG HARIYANTO ********7282
21 Aug 2020 999001181678XXXX UMI WIDAYATI ********4518
22 Aug 2020 999001025151XXXX IBUK SEMU ********8337
23 Aug 2020 999001037334XXXX IKA YULIANI ********3558
24 Aug 2020 999001096163XXXX YANTI ********9828
25 Aug 2020 999001155181XXXX SUMARYONO ********9497
26 Aug 2020 999001112727XXXX FLORA LISA SIMANJUNTAK ********9162
27 Aug 2020 999001031946XXXX NURMI APRILIA ********1362
28 Aug 2020 999001067148XXXX SRINAWA ********3640
29 Aug 2020 999001714801XXXX DENTI RAHMAWATI ********9693
30 Aug 2020 999001710842XXXX SRI SUWARTI ********7519
1 Sep 2020 999001176164XXXX SUMARJO ********3589
2 Sep 2020 999001061525XXXX SAMAROH *********5554
3 Sep 2020 999001711884XXXX MUSTAFAL BAKRI SAG ********8827
4 Sep 2020 999001023178XXXX HANA DWI SETYANINGSIH ********1814
5 Sep 2020 999001162349XXXX IKA ASMAYANI ********5518
6 Sep 2020 999001265573XXXX UCIL UCILA ********5460
7 Sep 2020 999001035380XXXX RUSMAWATI ********5333
8 Sep 2020 999001157997XXXX JONLIHARDOSARAGIH ********8143
9 Sep 2020 999001095159XXXX ELVINIA ********1907
10 Sep 2020 999001076558XXXX NURLAILA ********0909
11 Sep 2020 999001031074XXXX DESIVERINI ********7284
12 Sep 2020 999001118301XXXX IRA KARINA ********0008
13 Sep 2020 999001310383XXXX I LIKE YOU ********1099
14 Sep 2020 999001171033XXXX DIAN ADE SAPUTRI ********0488
15 Sep 2020 999001013548XXXX DHIAN FARUQ MUTTAQIEN ********5979
16 Sep 2020 999001121301XXXX NI KETUT HARIYAWATI *******8883
17 Sep 2020 999001219382XXXX SUPIYANTI ********4755
18 Sep 2020 999001118275XXXX DESI ********4886
19 Sep 2020 999001118877XXXX RARA AYU DESTIANI ********8406
20 Sep 2020 999001132581XXXX PIPIN HANDAYANI ********3542
21 Sep 2020 999001311439XXXX ANDI RIKA *********2013
22 Sep 2020 999001026928XXXX AINUS SAIDAH ********2204
23 Sep 2020 999001177615XXXX SAIDE MANURUNG ********3512
24 Sep 2020 999001712369XXXX BUDI WINARNO *******3045
25 Sep 2020 999001238069XXXX HESTIKURNIASIH ********0518
26 Sep 2020 999001065897XXXX RINAWATI ********3390
27 Sep 2020 999999009163XXXX NUNUYY ********2305
28 Sep 2020 999001216504XXXX AFIFAH ********0492
29 Sep 2020 999001022159XXXX SUPIATNA ********4580
30 Sep 2020 999001247954XXXX ASEP ********3642
16 Aug 2020 999001164642XXXX ROSTIKA ********4811
17 Aug 2020 999001218905XXXX BUDI SULASMONO ********3382
18 Aug 2020 999001718416XXXX MASYUROH ********8470
19 Aug 2020 999001140644XXXX SULISTYOWATI ********9336
20 Aug 2020 999001020996XXXX NAIMI ********4764
21 Aug 2020 999001144879XXXX LISSUROHA ********0268
22 Aug 2020 999001312374XXXX RANDY SAPUTRA ZEAN ********1555
23 Aug 2020 999001196757XXXX SRI ASTUTI ********7128
24 Aug 2020 999001081607XXXX TUTI NURAINI ********9205
25 Aug 2020 999001174607XXXX ILHAM FIRMANSYAH ********3371
26 Aug 2020 999001172245XXXX ASTUTI SINAGA ********9268
27 Aug 2020 999001006294XXXX FITRI YAMAH ********6691
28 Aug 2020 999001184171XXXX DASEP ROHENDI ********5363
29 Aug 2020 999001302748XXXX ANDI MURLIKANNA, S.SOS ********0999
30 Aug 2020 999001228020XXXX SAUNAH ******7578
1 Sep 2020 999001117360XXXX KARSAMMAULANA ********5091
2 Sep 2020 999001259397XXXX MAN ANA *********0491
3 Sep 2020 999001268656XXXX UKI ********7871
4 Sep 2020 999001139703XXXX KOMARIAH ********3512