Daftar Pemenang

Icon reward Tabungan Pendidikan 10 Juta

Tabungan Pendidikan 10 Juta

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
16 Aug 2020 999001124296XXXX ERNI FARIASRI *********6073
17 Aug 2020 999001003991XXXX EMELLIAYUNITA *********7122
18 Aug 2020 999001182616XXXX INA SITI NURWAIDAH *********5290
Icon reward Emas 5gr

Emas 5gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
1 Sep 2020 999001149420XXXX ENI *********8811
2 Sep 2020 999001075541XXXX SITI ZUMROTUN **********9701
3 Sep 2020 999001718388XXXX SURYANI *********2286
4 Sep 2020 999001010075XXXX SITI HANDAYANI *********3728
5 Sep 2020 999001053778XXXX MASDELIANA *********4925
6 Sep 2020 999001012290XXXX FAZRIHA KUSUMAWATI *********3101
7 Sep 2020 999001712365XXXX LITA NIRMALASARI *********5754
8 Sep 2020 999001180648XXXX TIA *********2562
9 Sep 2020 999001710917XXXX JAMAHARIS *********6417
10 Sep 2020 999001309925XXXX PRATAMI NOOR SARASWATI *********4262