Daftar Pemenang

Icon reward SERBU - iPhone 11

SERBU - iPhone 11

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
1 Jul 2020 999001086021XXXX sigit purnomo *********4018
2 Jul 2020 999001035264XXXX Dede Widiyanti *********2241
Icon reward SERBU - Samsung Galaxy J7

SERBU - Samsung Galaxy J7

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
3 Jul 2020 999001256422XXXX muhammad azhur *********7914
4 Jul 2020 999001221233XXXX Muhammad Aris *********9141
5 Jul 2020 999001044964XXXX SHOLEKAN *********4410
6 Jul 2020 999001304896XXXX Roce Lummus *********6990
7 Jul 2020 999001178630XXXX EMILIA *********4433
Icon reward SERBU - Emas 10gr

SERBU - Emas 10gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Jul 2020 999001127821XXXX chusnul huda *********7190
8 Jul 2020 999001003607XXXX Riza Idris Saddak *********2681
Icon reward SERBU - Emas 5gr

SERBU - Emas 5gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Jul 2020 999001018197XXXX intiul husnah *********0155
11 Jul 2020 999001168904XXXX M YUSUF *********8764
12 Jul 2020 999001110696XXXX ZAHROTUN NUFUS *********8015
13 Jul 2020 999001109268XXXX rentina manik *********0085
14 Jul 2020 999001003370XXXX ubey dillah *********9857
Icon reward SERBU - Drone

SERBU - Drone

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
15 Jul 2020 999001254411XXXX Nurhadina **********5441
16 Jul 2020 999001240733XXXX wilhan anshary *********4315
Icon reward SERBU - Alat Masak Korea NEOFLAM

SERBU - Alat Masak Korea NEOFLAM

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
17 Jul 2020 999001303887XXXX PRIGITI PUPUT WAHYU SURINGSIH KADARMANI *********1586
18 Jul 2020 999001289694XXXX Ina mistaria *********5002
19 Jul 2020 999001272684XXXX Muhammad lutfi ********7785
24 Jul 2020 999001258279XXXX Latsiatun *********1533
26 Jul 2020 999001268081XXXX Ghilang Prasutyo *********9442
20 Jul 2020 999001243312XXXX Muhammad Latif Sumarhatno ********3495
23 Jul 2020 999001187456XXXX Anik *********9798
22 Jul 2020 999001157353XXXX Angga JS *******7948
21 Jul 2020 999001051268XXXX Arip Wibowo ********0839
27 Jul 2020 999001124748XXXX Ricky Tjong ********5280
28 Jul 2020 999001064782XXXX Anita Dewi Limantara *********7878
29 Jul 2020 999001167347XXXX Maladi Suganda ********0990
30 Jul 2020 999001259463XXXX Devi *********2932
25 Jul 2020 999001197924XXXX Sri Lestari *********4571
1 Aug 2020 999001097648XXXX santi wijaya *********8568
2 Aug 2020 999001037301XXXX ERNI YUSITA *********1482
3 Aug 2020 999001267377XXXX devi oktaviani *********7016
4 Aug 2020 999001014277XXXX sri wahyuni *********4490
5 Aug 2020 999001286573XXXX ni komang sriginasih *********2327
6 Aug 2020 999001127440XXXX Melinda Komalawati *********4975
7 Aug 2020 999001304796XXXX muhammad pimas kuntama *********2843
8 Aug 2020 999001199525XXXX HENDRA *********3084
9 Aug 2020 999001112233XXXX SITI MUNAWAROH *********6090
10 Aug 2020 999001286633XXXX Tika *********4050
11 Aug 2020 999001143526XXXX Niko Arihta Peranginangin *********4760
12 Aug 2020 999001226708XXXX dedek della *********2954
13 Aug 2020 999001253230XXXX yedi suryadi **********2244
14 Aug 2020 999001114625XXXX NOR HIKMAH *********5558
15 Aug 2020 999001717200XXXX HEISYA *********5815
16 Aug 2020 999001199841XXXX Edi Yulisco **********1933