Daftar Pemenang

Icon reward Minggu Keenam SUA 24 - 2 Motor Vario

Minggu Keenam SUA 24 - 2 Motor Vario

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Nov 2023 999001XXXXXX8389 MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR ********5759
8 Nov 2023 999001XXXXXX5548 FIRDAUS USMAN ********4477
Icon reward Minggu Keenam SUA 24 - @24 Emas 5 gram

Minggu Keenam SUA 24 - @24 Emas 5 gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Nov 2023 999001XXXXXX3083 MOHD. ERSAN PERUKA ********8866
8 Nov 2023 999001XXXXXX7091 RISMA HANDAYANI ********5087
8 Nov 2023 999001XXXXXX0237 SUBIONO ********3123
8 Nov 2023 999001XXXXXX5665 HIDAYATI WIDYA ********0917
8 Nov 2023 999001XXXXXX0632 WAHYU ILAHI ********1555
8 Nov 2023 999001XXXXXX3600 SUMIATI ********9889
8 Nov 2023 999001XXXXXX2024 DYAH SRI HANDAYANI *******5234
8 Nov 2023 999001XXXXXX4348 MIRZA KEMALA ********3891
8 Nov 2023 999001XXXXXX1264 SELLYNA DEWI ********8019
8 Nov 2023 999001XXXXXX0011 MICHAEL CALVIN NELWAN ********1433
8 Nov 2023 999001XXXXXX8351 BAGUSLAKSONO ******9129
8 Nov 2023 999001XXXXXX0518 DALILAH ********9119
8 Nov 2023 999001XXXXXX2811 KHAIRANI SIREGAR ********1645
8 Nov 2023 999001XXXXXX9851 UNTUNG ********3716
8 Nov 2023 999001XXXXXX0746 NURUL FAJAR ********4554
8 Nov 2023 999001XXXXXX3833 PURY RAMDHINI YS ********3118
8 Nov 2023 999001XXXXXX7334 SETIO SUSANTI ********3203
8 Nov 2023 999001XXXXXX1476 HAFIDHA KUSANGGRAENI,SE ********9064
8 Nov 2023 999001XXXXXX3165 PRIEHASTINI OCTAVIANA DEVI ********3777
8 Nov 2023 999001XXXXXX9319 HIDAYATI MUSPITASARI ********7979
8 Nov 2023 999001XXXXXX2842 YUNAZILA TOMAMI RUSTAMAN ********8913
8 Nov 2023 999001XXXXXX6791 MUSIARNI ********6336
8 Nov 2023 999001XXXXXX1830 PADILAH ********4227
8 Nov 2023 999001XXXXXX0943 IDA LAILA ********0426
Icon reward Minggu Keenam SUA 24 - @24 Emas 2 gram

Minggu Keenam SUA 24 - @24 Emas 2 gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Nov 2023 999001XXXXXX2880 MUPUT DEWI KRISTIANINGSIH ********7412
8 Nov 2023 999001XXXXXX8825 ISKHAS MUDI ********5696
8 Nov 2023 999001XXXXXX8772 TAMSIR ********6339
8 Nov 2023 999001XXXXXX4550 FIRMANSYAH ********4335
8 Nov 2023 999001XXXXXX7798 ISTIQOMAH ********0734
8 Nov 2023 999001XXXXXX7895 HERYANDINI NOVENDASYARIZKY ********9551
8 Nov 2023 999001XXXXXX9110 YANTI SUMIATI ********0308
8 Nov 2023 999001XXXXXX6726 AFNANI ARFAN ********4480
8 Nov 2023 999001XXXXXX0843 DYAH YUNITA ********9627
8 Nov 2023 999001XXXXXX5312 M.FAJAR ********7810
8 Nov 2023 999001XXXXXX9813 ROUDHOTUL JANAH ********3599
8 Nov 2023 999001XXXXXX2133 STEVENT Y SINAGA ******1378
8 Nov 2023 999001XXXXXX9991 MARTONO ANDY ********9656
8 Nov 2023 999001XXXXXX0246 DEWY ANDINA IRAWATI ********6538
8 Nov 2023 999001XXXXXX4011 SINTA M PERTIWI ********7426
8 Nov 2023 999001XXXXXX0185 DENI WITANTO ********0729
8 Nov 2023 999001XXXXXX3200 EMMA RACHMAWATI ********4212
8 Nov 2023 999001XXXXXX7068 INDRA MAULANA ********8861
8 Nov 2023 999001XXXXXX2354 SUGENG HARTONO ********6414
8 Nov 2023 999001XXXXXX3744 VERA WENI STEFFANI ********0261
8 Nov 2023 999001XXXXXX0578 KHUSNUL HAKIM *******2323
8 Nov 2023 999001XXXXXX0938 MELIANI ********2110
8 Nov 2023 999001XXXXXX5034 DIPTANALA *******2284
8 Nov 2023 999001XXXXXX3895 PUJI LESTARI ********1006