Daftar Pemenang

Icon reward Minggu Pertama SUA 24 - 2 Motor Vario

Minggu Pertama SUA 24 - 2 Motor Vario

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
27 Sep 2023 999001XXXXXX3968 DESY AMBAR SARI ********2004
27 Sep 2023 999001XXXXXX8236 YULIANA ********8577
Icon reward Minggu Pertama SUA 24 - @24 Emas 2 gram

Minggu Pertama SUA 24 - @24 Emas 2 gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
27 Sep 2023 999001XXXXXX3032 MIRANDA DELIANA ********5804
27 Sep 2023 999001XXXXXX5366 DEWY RETNO WULANDARI ********2229
27 Sep 2023 999001XXXXXX9200 HAIRANI ********0089
27 Sep 2023 999001XXXXXX7954 GINA ANDRIANA *******3526
27 Sep 2023 999001XXXXXX6148 OKY NATRIYONO ********4321
27 Sep 2023 999001XXXXXX0679 YUYUN PRASONGKO ********3901
27 Sep 2023 999001XXXXXX9838 SRI BUNGA RATNAWATI ********3203
27 Sep 2023 999001XXXXXX3924 DANAH ********3275
27 Sep 2023 999001XXXXXX5900 DHENY ENDARWATI *******8816
27 Sep 2023 594524XXXXXX9234 ROBIYANTI ********7789
27 Sep 2023 999001XXXXXX8878 OKTA FIANI ********9510
27 Sep 2023 999001XXXXXX7519 GUNARTI LESTARI UTAMI ********8660
27 Sep 2023 999001XXXXXX6319 MELKY REAGEN AMPOUW ********1516
27 Sep 2023 999001XXXXXX4296 YULIATI ********1234
27 Sep 2023 999001XXXXXX3230 DIAH TANJUNG SAPUTRI ********7415
27 Sep 2023 999001XXXXXX7850 VALENTINE MAKALEW ********8836
27 Sep 2023 999001XXXXXX7513 RENI KUMALASARI ********9237
27 Sep 2023 999001XXXXXX8776 DEBI ********9449
27 Sep 2023 999001XXXXXX4635 MUTIAH ********7000
27 Sep 2023 999001XXXXXX9939 IRWANSYAH CATUR NUGRAHA *******9158
27 Sep 2023 999001XXXXXX9235 SISILIA MARIA JENNY S ********0374
27 Sep 2023 999001XXXXXX0662 MEGA INDRA LAKSMANA ********0906
27 Sep 2023 999001XXXXXX5175 WELLNI TOGATOROP ********2570
27 Sep 2023 999001XXXXXX7443 NOVA SUSILO ********8226
Icon reward Minggu Pertama SUA 24 - @24 Emas 5 gram

Minggu Pertama SUA 24 - @24 Emas 5 gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
27 Sep 2023 999001XXXXXX3856 MELLY ********4784
27 Sep 2023 999001XXXXXX0490 MERLIYANTI ********0086
27 Sep 2023 999001XXXXXX5254 PUTRI WIDYAWATI ********5002
27 Sep 2023 999001XXXXXX9862 SUSI MEDIANY S ********3566
27 Sep 2023 999001XXXXXX1298 AHMAD SYARIFUDIN ********0270
27 Sep 2023 999001XXXXXX8694 SAYANTI PEGGY THERESIA ********6867
27 Sep 2023 999001XXXXXX2391 FURMAIANITAANGRI *******3799
27 Sep 2023 999001XXXXXX3832 SUNARTO ********7463
27 Sep 2023 999001XXXXXX8644 SITI RAHMAH ********5098
27 Sep 2023 999001XXXXXX9144 AIDISUHAILI ********0645
27 Sep 2023 999001XXXXXX0200 SITI ROHMAH ********7017
27 Sep 2023 999001XXXXXX1600 ANITA KEROLINA ********0045
27 Sep 2023 999001XXXXXX5531 NUR HIDAYATI ********0503
27 Sep 2023 999001XXXXXX8466 DEYSI DEYFI RENGKUAN ********5161
27 Sep 2023 999001XXXXXX6960 AGUS SUPRIYADI ********9929
27 Sep 2023 999001XXXXXX2275 SORAYA RACHMAN ********0608
27 Sep 2023 999001XXXXXX1345 SUHARTIK ********3933
27 Sep 2023 999001XXXXXX6298 TONI LAY ******4927
27 Sep 2023 999001XXXXXX1593 RIKA KHODIJAH *******8869
27 Sep 2023 999001XXXXXX8788 DELIMA ********4241
27 Sep 2023 999001XXXXXX4271 JUDITH EKA DEVIANA ********9629
27 Sep 2023 999001XXXXXX5162 WINDA WULANDARI ********5034
27 Sep 2023 999001XXXXXX2086 EKA WAHYU BUDI SUCHRISTIYANI ********6306
27 Sep 2023 999001XXXXXX1992 SITI MUSLIKAH ********7383