Daftar Pemenang

Icon reward KAT Minggu Pertama - Emas @2gr

KAT Minggu Pertama - Emas @2gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
1 Nov 2022 999001XXXXXX2488 HERMAWAN ********7259
1 Nov 2022 999001XXXXXX4931 SOO LEE HIN ********8522
1 Nov 2022 999001XXXXXX8655 NADLIF MOLLY ********9883
1 Nov 2022 999001XXXXXX7230 CITRA AYUNDA ********5040
1 Nov 2022 999001XXXXXX8700 CANIA ********3839
1 Nov 2022 999001XXXXXX6700 SANTI ********1818
1 Nov 2022 999001XXXXXX6295 MUSLIMIN ********5790
1 Nov 2022 999001XXXXXX8736 ASYIFA ********0753
1 Nov 2022 999001XXXXXX3670 BANG OI ********7343
1 Nov 2022 999001XXXXXX1310 CRISTIAN ********8023
1 Nov 2022 999001XXXXXX1340 VERAWATI HARIANJA ********5559
1 Nov 2022 999001XXXXXX7917 APIRADESNARTI ********0497
1 Nov 2022 999001XXXXXX7327 SITI KHOLIFAH ********4167
1 Nov 2022 999001XXXXXX4991 OKTO ********8847
1 Nov 2022 999001XXXXXX9018 FATIMAH SELLY ********0419
1 Nov 2022 999001XXXXXX4043 RANI ********0376
1 Nov 2022 999001XXXXXX7550 RISDIANTO ********2114
1 Nov 2022 999001XXXXXX2100 RIRIN TRI CHASANAH ********8918
1 Nov 2022 999001XXXXXX1547 LILIANA BUNJAMIN *******2809
1 Nov 2022 999001XXXXXX3331 IKE NURJANAH ********3204
1 Nov 2022 999001XXXXXX0618 HARY STORE ********0101
1 Nov 2022 999001XXXXXX4328 ATIKA MARATUS SHOLEHA ********2727
1 Nov 2022 999001XXXXXX8579 MAESAROH JUNIARTI ********1032
1 Nov 2022 999001XXXXXX8811 VENI ALVIA ********4706
1 Nov 2022 999001XXXXXX0983 ABIDAH ********9655
1 Nov 2022 999001XXXXXX9968 WAHYUDI ********6863
1 Nov 2022 999001XXXXXX7600 MELDA WATI ********6555
1 Nov 2022 999001XXXXXX6642 FEMINA SUSANTI ********4488
1 Nov 2022 999001XXXXXX9580 EVA KURNIA ********8583
1 Nov 2022 999001XXXXXX7790 BAIQ MEGA FEBRIA CAHYANI ********9000
1 Nov 2022 999001XXXXXX0392 SUKRI ********4790
1 Nov 2022 999001XXXXXX8944 ANDINI RAHMAWATI ********5736
1 Nov 2022 999001XXXXXX9457 SYELINSHERIL NELWAN ********4624
1 Nov 2022 999001XXXXXX2332 NATALI TURANG ********0914
1 Nov 2022 999001XXXXXX1927 ANDIKA WARDANA ********9524
1 Nov 2022 999001XXXXXX6533 PUJI LESTARI ********3682
1 Nov 2022 999001XXXXXX5219 SUMARGO ********9375
1 Nov 2022 999001XXXXXX4485 MRAMARAHARJO *******2385
1 Nov 2022 999001XXXXXX8515 DELIANNI ********1319
1 Nov 2022 999001XXXXXX7430 HUSNUL ********1087
1 Nov 2022 999001XXXXXX8113 FAOZAN ********7070
1 Nov 2022 999001XXXXXX9571 HENY ********7666
1 Nov 2022 999001XXXXXX8222 RINA DELISTA ********2875
1 Nov 2022 999001XXXXXX6878 MUHAMMAD ALI *******4065
1 Nov 2022 999001XXXXXX0484 IMA ********6466
1 Nov 2022 999001XXXXXX7550 ANGGRAENY ********3697
1 Nov 2022 999001XXXXXX7034 ISMU ANGGOROWATI WAHYUNINGTYAS ********5223
1 Nov 2022 999001XXXXXX5500 HESTY ********1134
1 Nov 2022 999001XXXXXX9460 HENI ********5453
1 Nov 2022 999001XXXXXX8897 CCTASYA ********9246
17 Nov 2022 999001XXXXXX8636 EMILIANA SUSANTI ********4984
17 Nov 2022 999001XXXXXX1239 OKTAVILANA ********7136
17 Nov 2022 999001XXXXXX7128 NENI ********5535
17 Nov 2022 999001XXXXXX1341 LUKMAN ********3625
17 Nov 2022 999001XXXXXX6038 KADEK ********0830
17 Nov 2022 999001XXXXXX3070 DEWI SAFITRI ********2446
17 Nov 2022 999001XXXXXX3258 TARY CHARMANITA ********1996
17 Nov 2022 999001XXXXXX7110 KARYATI ********3478
17 Nov 2022 999001XXXXXX2282 MADE ANTI ASTUTI ********3371
17 Nov 2022 999001XXXXXX5141 BENHUR MANULLANG ********8335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6638 EVA JULISTYASARI ********8586
17 Nov 2022 999001XXXXXX8537 SITI NURJANAH ********5244
17 Nov 2022 999001XXXXXX8636 EMILIANA SUSANTI ********4984
17 Nov 2022 999001XXXXXX1239 OKTAVILANA ********7136
17 Nov 2022 999001XXXXXX7128 NENI ********5535
17 Nov 2022 999001XXXXXX1341 LUKMAN ********3625
17 Nov 2022 999001XXXXXX6038 KADEK ********0830
17 Nov 2022 999001XXXXXX3070 DEWI SAFITRI ********2446
17 Nov 2022 999001XXXXXX3258 TARY CHARMANITA ********1996
17 Nov 2022 999001XXXXXX7110 KARYATI ********3478
17 Nov 2022 999001XXXXXX2282 MADE ANTI ASTUTI ********3371
17 Nov 2022 999001XXXXXX5141 BENHUR MANULLANG ********8335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6638 EVA JULISTYASARI ********8586
17 Nov 2022 999001XXXXXX8537 SITI NURJANAH ********5244
17 Nov 2022 999001XXXXXX0063 DENDY SETIAWAN ********5958
17 Nov 2022 999001XXXXXX0849 NURIYAH MULTINI ********1717
17 Nov 2022 999001XXXXXX3500 SITI NAMIRA ********6501
17 Nov 2022 999001XXXXXX7494 ARIS WIDIYANTO ********9833
17 Nov 2022 999001XXXXXX9659 KASINI ENDRIYANI ********4651
17 Nov 2022 999001XXXXXX1039 SITI RUSMADI ********4962
17 Nov 2022 999001XXXXXX9089 TIA AGUSTINA ********9444
17 Nov 2022 999001XXXXXX0786 FITRI ********4883
17 Nov 2022 999001XXXXXX2360 ANISA ISKANDAR ********1434
17 Nov 2022 999001XXXXXX8587 IRFAN ********1381
17 Nov 2022 999001XXXXXX6870 VEMY TRISNAWATY ********2420
17 Nov 2022 999001XXXXXX8913 MUHAMMAD IZAM ********0580
17 Nov 2022 999001XXXXXX9343 HARI PURWANTO ********4356
17 Nov 2022 999001XXXXXX1694 EKA NOVIA SUSANTI ********5867
17 Nov 2022 999001XXXXXX0300 EKO PRAMUDIANTO ********5213
17 Nov 2022 999001XXXXXX7431 LAENI WIDJAYA ********2453
17 Nov 2022 999001XXXXXX1430 EKA YULIA PUTRIANA ********2862
17 Nov 2022 999001XXXXXX8324 YOSUA SIMATUPANG ********8087
17 Nov 2022 999001XXXXXX2162 ENI WIDYAWATI ********2571
17 Nov 2022 999001XXXXXX4327 DESTRI ARNINDA ********2975
17 Nov 2022 999001XXXXXX2256 SERLI ********2305
17 Nov 2022 999001XXXXXX1466 ANANDAKSM ********4489
17 Nov 2022 999001XXXXXX6600 KADEK SULI ********7885
17 Nov 2022 999001XXXXXX4132 FAKHRUL RAHMAN ********6008
17 Nov 2022 999001XXXXXX1600 ENUNG NURJANAH ********3335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6851 MUF ********7309
17 Nov 2022 999001XXXXXX6934 MIDAWATI ********1306
17 Nov 2022 999001XXXXXX9700 HIKMAWATI ********1772
17 Nov 2022 999001XXXXXX4889 WEGY DWI NIRWANOOR ********1993
17 Nov 2022 999001XXXXXX0078 KARTIKA ********3444
17 Nov 2022 999001XXXXXX8865 DENYRIO ********2251
17 Nov 2022 999001XXXXXX9881 RISKA EKA PUTRI ********5085
17 Nov 2022 999001XXXXXX1976 JENNYJUSIPHIN ********5780
17 Nov 2022 999001XXXXXX0670 MARYUDO ********7722
17 Nov 2022 999001XXXXXX8130 ENDANG KURNIATI ********4005
17 Nov 2022 999001XXXXXX3537 DIANA MANGUNSONG ********9581
17 Nov 2022 999001XXXXXX4336 PURYANTI ********0422
17 Nov 2022 999001XXXXXX8027 HERMAN ********9088
17 Nov 2022 999001XXXXXX0063 DENDY SETIAWAN ********5958
17 Nov 2022 999001XXXXXX0849 NURIYAH MULTINI ********1717
17 Nov 2022 999001XXXXXX3500 SITI NAMIRA ********6501
17 Nov 2022 999001XXXXXX7494 ARIS WIDIYANTO ********9833
17 Nov 2022 999001XXXXXX9659 KASINI ENDRIYANI ********4651
17 Nov 2022 999001XXXXXX1039 SITI RUSMADI ********4962
17 Nov 2022 999001XXXXXX9089 TIA AGUSTINA ********9444
17 Nov 2022 999001XXXXXX8636 EMILIANA SUSANTI ********4984
17 Nov 2022 999001XXXXXX1239 OKTAVILANA ********7136
17 Nov 2022 999001XXXXXX7128 NENI ********5535
17 Nov 2022 999001XXXXXX1341 LUKMAN ********3625
17 Nov 2022 999001XXXXXX6038 KADEK ********0830
17 Nov 2022 999001XXXXXX3070 DEWI SAFITRI ********2446
17 Nov 2022 999001XXXXXX3258 TARY CHARMANITA ********1996
17 Nov 2022 999001XXXXXX7110 KARYATI ********3478
17 Nov 2022 999001XXXXXX2282 MADE ANTI ASTUTI ********3371
17 Nov 2022 999001XXXXXX5141 BENHUR MANULLANG ********8335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6638 EVA JULISTYASARI ********8586
17 Nov 2022 999001XXXXXX8537 SITI NURJANAH ********5244
17 Nov 2022 999001XXXXXX0063 DENDY SETIAWAN ********5958
17 Nov 2022 999001XXXXXX0849 NURIYAH MULTINI ********1717
17 Nov 2022 999001XXXXXX3500 SITI NAMIRA ********6501
17 Nov 2022 999001XXXXXX7494 ARIS WIDIYANTO ********9833
17 Nov 2022 999001XXXXXX9659 KASINI ENDRIYANI ********4651
17 Nov 2022 999001XXXXXX1039 SITI RUSMADI ********4962
17 Nov 2022 999001XXXXXX9089 TIA AGUSTINA ********9444
17 Nov 2022 999001XXXXXX0786 FITRI ********4883
17 Nov 2022 999001XXXXXX2360 ANISA ISKANDAR ********1434
17 Nov 2022 999001XXXXXX8587 IRFAN ********1381
17 Nov 2022 999001XXXXXX6870 VEMY TRISNAWATY ********2420
17 Nov 2022 999001XXXXXX8913 MUHAMMAD IZAM ********0580
17 Nov 2022 999001XXXXXX9343 HARI PURWANTO ********4356
17 Nov 2022 999001XXXXXX1694 EKA NOVIA SUSANTI ********5867
17 Nov 2022 999001XXXXXX0300 EKO PRAMUDIANTO ********5213
17 Nov 2022 999001XXXXXX7431 LAENI WIDJAYA ********2453
17 Nov 2022 999001XXXXXX1430 EKA YULIA PUTRIANA ********2862
17 Nov 2022 999001XXXXXX8324 YOSUA SIMATUPANG ********8087
17 Nov 2022 999001XXXXXX2162 ENI WIDYAWATI ********2571
17 Nov 2022 999001XXXXXX4327 DESTRI ARNINDA ********2975
17 Nov 2022 999001XXXXXX2256 SERLI ********2305
17 Nov 2022 999001XXXXXX1466 ANANDAKSM ********4489
17 Nov 2022 999001XXXXXX6600 KADEK SULI ********7885
17 Nov 2022 999001XXXXXX4132 FAKHRUL RAHMAN ********6008
17 Nov 2022 999001XXXXXX1600 ENUNG NURJANAH ********3335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6851 MUF ********7309
17 Nov 2022 999001XXXXXX6934 MIDAWATI ********1306
17 Nov 2022 999001XXXXXX9700 HIKMAWATI ********1772
17 Nov 2022 999001XXXXXX4889 WEGY DWI NIRWANOOR ********1993
17 Nov 2022 999001XXXXXX0078 KARTIKA ********3444
17 Nov 2022 999001XXXXXX8865 DENYRIO ********2251
17 Nov 2022 999001XXXXXX9881 RISKA EKA PUTRI ********5085
17 Nov 2022 999001XXXXXX1976 JENNYJUSIPHIN ********5780
17 Nov 2022 999001XXXXXX0670 MARYUDO ********7722
17 Nov 2022 999001XXXXXX8130 ENDANG KURNIATI ********4005
17 Nov 2022 999001XXXXXX3537 DIANA MANGUNSONG ********9581
17 Nov 2022 999001XXXXXX4336 PURYANTI ********0422
17 Nov 2022 999001XXXXXX8027 HERMAN ********9088
17 Nov 2022 999001XXXXXX0786 FITRI ********4883
17 Nov 2022 999001XXXXXX2360 ANISA ISKANDAR ********1434
17 Nov 2022 999001XXXXXX8587 IRFAN ********1381
17 Nov 2022 999001XXXXXX6870 VEMY TRISNAWATY ********2420
17 Nov 2022 999001XXXXXX8913 MUHAMMAD IZAM ********0580
17 Nov 2022 999001XXXXXX9343 HARI PURWANTO ********4356
17 Nov 2022 999001XXXXXX1694 EKA NOVIA SUSANTI ********5867
17 Nov 2022 999001XXXXXX0300 EKO PRAMUDIANTO ********5213
17 Nov 2022 999001XXXXXX7431 LAENI WIDJAYA ********2453
17 Nov 2022 999001XXXXXX1430 EKA YULIA PUTRIANA ********2862
17 Nov 2022 999001XXXXXX8324 YOSUA SIMATUPANG ********8087
17 Nov 2022 999001XXXXXX2162 ENI WIDYAWATI ********2571
17 Nov 2022 999001XXXXXX4327 DESTRI ARNINDA ********2975
17 Nov 2022 999001XXXXXX2256 SERLI ********2305
17 Nov 2022 999001XXXXXX1466 ANANDAKSM ********4489
17 Nov 2022 999001XXXXXX6600 KADEK SULI ********7885
17 Nov 2022 999001XXXXXX4132 FAKHRUL RAHMAN ********6008
17 Nov 2022 999001XXXXXX1600 ENUNG NURJANAH ********3335
17 Nov 2022 999001XXXXXX6851 MUF ********7309
17 Nov 2022 999001XXXXXX6934 MIDAWATI ********1306
17 Nov 2022 999001XXXXXX9700 HIKMAWATI ********1772
17 Nov 2022 999001XXXXXX4889 WEGY DWI NIRWANOOR ********1993
17 Nov 2022 999001XXXXXX0078 KARTIKA ********3444
17 Nov 2022 999001XXXXXX8865 DENYRIO ********2251
17 Nov 2022 999001XXXXXX9881 RISKA EKA PUTRI ********5085
17 Nov 2022 999001XXXXXX1976 JENNYJUSIPHIN ********5780
17 Nov 2022 999001XXXXXX0670 MARYUDO ********7722
17 Nov 2022 999001XXXXXX8130 ENDANG KURNIATI ********4005
17 Nov 2022 999001XXXXXX3537 DIANA MANGUNSONG ********9581
17 Nov 2022 999001XXXXXX4336 PURYANTI ********0422
17 Nov 2022 999001XXXXXX8027 HERMAN ********9088