Daftar Pemenang

Icon reward SAVETEMBER - PlayStation 5

SAVETEMBER - PlayStation 5

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2022 999001XXXXXX5389 KATEHA *********2197
Icon reward SAVETEMBER - Notebook Zyrek

SAVETEMBER - Notebook Zyrek

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2022 999001XXXXXX9710 PUN KITA BERSAMA ********0606
Icon reward SAVETEMBER - TV

SAVETEMBER - TV

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2022 999001XXXXXX8360 NUR KHOLIS ********3695
Icon reward SAVETEMBER - Sharp TV 32 Inch

SAVETEMBER - Sharp TV 32 Inch

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2022 999001XXXXXX9247 KIS WIDIYANTO ********3231
Icon reward SAVETEMBER - Microwave

SAVETEMBER - Microwave

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2022 999001XXXXXX0930 EDWARDEVANBUSONO *******0066