Daftar Pemenang

Icon reward 2 Unit - iPhone 12 Mini

2 Unit - iPhone 12 Mini

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Jun 2021 999001XXXXXX7994 ZULHAMDI ********5769
18 Jun 2021 999001XXXXXX0296 NJOO ********7060
Icon reward 2 - Logam Mulia @5gram

2 - Logam Mulia @5gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Jun 2021 999001XXXXXX0565 MUHAMMAD GHOLIB ********7105
18 Jun 2021 999001XXXXXX9322 KONGKO RIYANTO ********5148