Daftar Pemenang

Icon reward Biskuat Tahap 1 - Motor Listrik Honda U-Be

Biskuat Tahap 1 - Motor Listrik Honda U-Be

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
31 Aug 2023 999001XXXXXX2969 iLindawati rahman ********5405
Icon reward Biskuat Tahap 1 - Apple Airpods Gen 2

Biskuat Tahap 1 - Apple Airpods Gen 2

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
31 Aug 2023 999001XXXXXX8773 JUMRIAH AHMAD ********2888
31 Aug 2023 999001XXXXXX5518 ADE SISWANTO ********1428
31 Aug 2023 999001XXXXXX1864 Okaa ********4330
Icon reward Biskuat Tahap 1 - Lenovo Ideapad

Biskuat Tahap 1 - Lenovo Ideapad

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
31 Aug 2023 999001XXXXXX6670 Kusmiyadi ********4166
31 Aug 2023 999001XXXXXX5380 SEPTIANSYAH RIZKY YUWANA PUTRA ********0990
31 Aug 2023 999001XXXXXX3396 alfi mutamarof ********8994
31 Aug 2023 999001XXXXXX0130 TSANIA SALSABILA ********4753
31 Aug 2023 999001XXXXXX2718 Herman Hutapea ********2942
31 Aug 2023 999001XXXXXX5966 Tb Rachmatullah Firdaus ********5370
31 Aug 2023 999001XXXXXX1243 YUDO PRASETYO ********7272
31 Aug 2023 999001XXXXXX7358 Rantika Sandra S ********9377
31 Aug 2023 999001XXXXXX0152 Dimas Marcael Priyatama ********4503
31 Aug 2023 999001XXXXXX0035 SAMSUL BAHRI ********1133
Icon reward Biskuat Tahap 1 - Backpack Biskuat

Biskuat Tahap 1 - Backpack Biskuat

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
31 Aug 2023 999001XXXXXX5947 Moch Abdullah Nur Arizal ********3434
31 Aug 2023 999001XXXXXX6693 wijayanti ********4588
31 Aug 2023 999001XXXXXX4011 ana rosalia ********8702
31 Aug 2023 999001XXXXXX9086 Marimar Febiyanti Nababan *********0774
31 Aug 2023 999001XXXXXX0965 Devona Maya Sinta ********6080
31 Aug 2023 999001XXXXXX6387 Khrisna ********5108
31 Aug 2023 999001XXXXXX0251 Amalia Ainun ********1846
31 Aug 2023 999001XXXXXX1422 Niko Pantria ********4714
31 Aug 2023 999001XXXXXX1067 sir chua ********9605
31 Aug 2023 999001XXXXXX9656 puspa rani ********2045
31 Aug 2023 999001XXXXXX4965 leoni ********5467
31 Aug 2023 999001XXXXXX2800 Nurin Maulida ********9103
31 Aug 2023 999001XXXXXX1281 MAYTSAHANIAPRIANA ********5276
31 Aug 2023 999001XXXXXX3141 Agus Setiyo ********6433
31 Aug 2023 999001XXXXXX4733 Soleh ********6411
31 Aug 2023 999001XXXXXX6576 Nurdin Wibowo ********8355
31 Aug 2023 999001XXXXXX9482 rizky febian ********4763
31 Aug 2023 999001XXXXXX1174 Sisil ********3981
31 Aug 2023 999001XXXXXX9449 Asna Maulida Rizky ********5277
31 Aug 2023 999001XXXXXX5950 Arofah ********0920
31 Aug 2023 999001XXXXXX6366 Puji Ningsih ********7652
31 Aug 2023 999001XXXXXX0487 john ********7889
31 Aug 2023 999001XXXXXX7858 Bambang Irawan ********6854
Icon reward Biskuat Tahap 1 - Voucher Alfamart @100.000

Biskuat Tahap 1 - Voucher Alfamart @100.000

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
31 Aug 2023 999001XXXXXX1170 Handoko Zutani Akbar ********1000
31 Aug 2023 999001XXXXXX4579 Aldi Maulana ********9564
31 Aug 2023 999001XXXXXX8352 Putri Anggraini ********6883
31 Aug 2023 999001XXXXXX6000 reza ********4091
31 Aug 2023 999001XXXXXX5866 Farid Muammar ********4426
31 Aug 2023 999001XXXXXX7482 SENIRA WATI ********8153
31 Aug 2023 999001XXXXXX0827 Ayu Juliani ********1268
31 Aug 2023 999001XXXXXX7418 RUSMINI ********9461
31 Aug 2023 999001XXXXXX7354 Gladiolaa *******3549
31 Aug 2023 999001XXXXXX0896 rizal ********5124
31 Aug 2023 999001XXXXXX8414 Lisda Pebriyanti ********9505
31 Aug 2023 999001XXXXXX0100 YUSUP SUPRIADI ********1402
31 Aug 2023 999001XXXXXX3135 Mia Sintya ********1289
31 Aug 2023 999001XXXXXX9146 samsori ********9720
31 Aug 2023 999001XXXXXX2395 mauludin ********2793
31 Aug 2023 999001XXXXXX9029 Fatimah Azhahra ********7829
31 Aug 2023 999001XXXXXX3487 Pipit Wulansari Soeli ********8316
31 Aug 2023 999001XXXXXX9416 Rezki ********9191
31 Aug 2023 999001XXXXXX9168 SUCI TRI YANTI ********3423
31 Aug 2023 999001XXXXXX0724 putu sunarte ********0009
31 Aug 2023 999001XXXXXX3127 PINI WIDIAWATI SUPARYA ********6358
31 Aug 2023 999001XXXXXX7825 Titin ********3643
31 Aug 2023 999001XXXXXX5344 sugianto ********5477
31 Aug 2023 999001XXXXXX1688 CHINTHYA SULASTRY ********7387
31 Aug 2023 999001XXXXXX7100 adit setiawan ********3049
31 Aug 2023 999001XXXXXX2316 aisyah ********9689
31 Aug 2023 999001XXXXXX5987 VIRA PUTRI ********5645
31 Aug 2023 999001XXXXXX5337 Jaenudin ********7235
31 Aug 2023 999001XXXXXX3487 lutfi ********3038
31 Aug 2023 999001XXXXXX6064 AGUS MALIK SHUFI ********0911
31 Aug 2023 999001XXXXXX9790 Miftahul Hasanah ********1411
31 Aug 2023 999001XXXXXX6335 Zhana Maffia ********0508
31 Aug 2023 999001XXXXXX0661 samsul ********8066
31 Aug 2023 999001XXXXXX7127 NURJAMILAH APRIANI ********0835
31 Aug 2023 999001XXXXXX5679 TRI UNTORO ********6054
31 Aug 2023 999001XXXXXX2121 Anitasty ********3858
31 Aug 2023 999001XXXXXX4660 YULIA INDRIYANI ********8359
31 Aug 2023 999001XXXXXX1436 anggie ********6993
31 Aug 2023 999001XXXXXX5724 Aryansyah ********0869
31 Aug 2023 999001XXXXXX7638 toni ********9199
31 Aug 2023 999001XXXXXX1200 Sumayah Maudina ********8517
31 Aug 2023 999001XXXXXX9838 Esti ********9992
31 Aug 2023 999001XXXXXX6492 miramaila ********9612
31 Aug 2023 999001XXXXXX8985 Elfrida ********4443
31 Aug 2023 999001XXXXXX9300 Ryan Mahfudzi ********7754
31 Aug 2023 999001XXXXXX6181 Khalisa ********7860
31 Aug 2023 999001XXXXXX9332 dedi apriansyah ********1729
31 Aug 2023 999001XXXXXX8432 M Rizky Ardiansyah ********8891
31 Aug 2023 999001XXXXXX1232 Isnaini Nur Ramdhani ********9611