Daftar Pemenang

Icon reward Dove RO - Iphone 13 128GB

Dove RO - Iphone 13 128GB

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Feb 2023 999001XXXXXX2157 YERIMIA *********4661
18 Feb 2023 999001XXXXXX9483 ERNI FARIASRI ********6073
18 Feb 2023 999001XXXXXX5581 TEGUH IRVANTO ********5283
Icon reward Dove RO - Logam Mulia @5Gr

Dove RO - Logam Mulia @5Gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Feb 2023 999001XXXXXX6720 MUHAMMAD LUTFI ********7785
18 Feb 2023 999001XXXXXX7800 VERA NOMIKA ********8458
18 Feb 2023 999001XXXXXX5436 CATUR SUSTIYANI ********3720
18 Feb 2023 999001XXXXXX4400 TJHIN SUSILAWATY ********0148
18 Feb 2023 999001XXXXXX1141 HANDOKO ********1882
Icon reward Dove RO - Smart Samsung TV 43 inch

Dove RO - Smart Samsung TV 43 inch

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Feb 2023 999001XXXXXX5412 TEGAR GINANJAR *******4615
18 Feb 2023 999001XXXXXX2969 LINDAWATI RAHMAN ********5405
18 Feb 2023 999001XXXXXX2141 PAK AGUS ********0616
18 Feb 2023 999001XXXXXX3439 ASTANI ********3542
Icon reward Dove RO - Airpods Pro

Dove RO - Airpods Pro

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Feb 2023 999001XXXXXX6037 PRAMUDANA SAPUTRA ********1848
18 Feb 2023 999001XXXXXX2500 DAMIANUS SARNO ********8403
18 Feb 2023 999001XXXXXX1730 LISA ********6181
18 Feb 2023 999001XXXXXX5400 MUH NUHARI *******4954
18 Feb 2023 999001XXXXXX5577 ANIS CHOIRUNNISA ********3132
Icon reward Dove RO - Macbook Pro

Dove RO - Macbook Pro

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Feb 2023 999001XXXXXX3433 ANITA CHATARINA ********8388
18 Feb 2023 999001XXXXXX6629 SITI ZUMROTUN *********9701