Daftar Pemenang

Icon reward Gebyar Mamasuka - YAMAHA ALL NEW NMAX

Gebyar Mamasuka - YAMAHA ALL NEW NMAX

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX9086 MARIMAR FEBIYANTI *********0774
Icon reward Gebyar Mamasuka - Iphone 13 Pro 128GB

Gebyar Mamasuka - Iphone 13 Pro 128GB

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX2500 DAMIANUS SARNO ********8403
Icon reward Gebyar Mamasuka - Sepeda Listrik Viar UNO

Gebyar Mamasuka - Sepeda Listrik Viar UNO

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX7050 ADAM BAHTIAR ********4692
Icon reward Gebyar Mamasuka - Handphone Samsung A23

Gebyar Mamasuka - Handphone Samsung A23

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX4949 CHARLES FEBRIAN *******4535
10 Nov 2022 999001XXXXXX5597 JASTRA FERNANDO ********5834
10 Nov 2022 999001XXXXXX5422 TET SIANG *******3789
10 Nov 2022 999001XXXXXX5461 YUYUN WAHYUNINGSIH ********5098
10 Nov 2022 999001XXXXXX2346 CHRISTIN PUTRI OSMAN ********8927
Icon reward Gebyar Mamasuka - Logam Mulia 2gr

Gebyar Mamasuka - Logam Mulia 2gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX7324 KENNEDY YUANDY ********8927
10 Nov 2022 999001XXXXXX8650 FERNANDO ********0050
10 Nov 2022 999001XXXXXX1923 PRIYANTO ********7931
10 Nov 2022 999001XXXXXX6233 SUTRI PUJIATI ********3423
10 Nov 2022 999001XXXXXX7169 HENGKY SANTOSO ********7299
Icon reward Gebyar Mamasuka - Oxone Knife Set

Gebyar Mamasuka - Oxone Knife Set

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
10 Nov 2022 999001XXXXXX9643 DIAN HARDIANTI ********8288
10 Nov 2022 999001XXXXXX3619 MELIANA PHANDU ******4087
10 Nov 2022 999001XXXXXX4394 DEWI HASNA LABIBAH ********9207
10 Nov 2022 999001XXXXXX3199 DEDI ********4065
10 Nov 2022 999001XXXXXX2713 MAYA WAHYU TIARA *******1808
10 Nov 2022 999001XXXXXX5969 WARNI ********8471
10 Nov 2022 999001XXXXXX0373 CUSTOMER ALFAMART ********4593
10 Nov 2022 999001XXXXXX2535 MAHRUDIN *******3123
10 Nov 2022 999001XXXXXX1360 EVY SETYO WATI ********9196
10 Nov 2022 999001XXXXXX6025 NENENG YULIAH ********4234
10 Nov 2022 999001XXXXXX1968 RATNA WATI ********4585
10 Nov 2022 999001XXXXXX6500 RENI SRI MULYANTI ********0100
10 Nov 2022 999001XXXXXX2646 EQI AGUSTIANDHANI ********2861
10 Nov 2022 999001XXXXXX1737 ARSYAD MAULANA *********0030
10 Nov 2022 999001XXXXXX9255 AGUNG FIRDAUS ********1964