Daftar Pemenang

Icon reward Hello Panda - Motor Honda Beat CBS

Hello Panda - Motor Honda Beat CBS

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2023 999001XXXXXX2718 HERMAN ********2942
Icon reward Hello Panda - TV 43 Inch SAMSUNG Crystal UHD 4K

Hello Panda - TV 43 Inch SAMSUNG Crystal UHD 4K

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2023 999001XXXXXX6568 SITI AMALIYAH ********2500
Icon reward Hello Panda - Logam Mulia 2gr

Hello Panda - Logam Mulia 2gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2023 999001XXXXXX1077 MUHAMMAD LUTFI ********5909
18 Nov 2023 999001XXXXXX1600 YULI SUSANTI ******4100
18 Nov 2023 999001XXXXXX0240 YULIAN ********0864
18 Nov 2023 999001XXXXXX1842 WAWAN ********7891
18 Nov 2023 999001XXXXXX6949 RUTLIN SILABAN ********5573
Icon reward Hello Panda - Philips Air Fryer Hd9252/90

Hello Panda - Philips Air Fryer Hd9252/90

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2023 999001XXXXXX5392 SRI SURANTI ********7907
18 Nov 2023 999001XXXXXX3915 WONG ROBERTUS WENRYANTO H *******0029
Icon reward Hello Panda - Blender Mitochiba CH200

Hello Panda - Blender Mitochiba CH200

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
18 Nov 2023 999001XXXXXX8900 SUDARMI ********0807
18 Nov 2023 999001XXXXXX9966 AYU WAHYUNI ********4431