Daftar Pemenang

Icon reward Emas 3gr

Emas 3gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
11 Jun 2021 999001XXXXXX3164 RIAN AGUNG SETYOBUDI ********8282
11 Jun 2021 999001XXXXXX9548 ENDANGKURNIATI ********6489
11 Jun 2021 999001XXXXXX7615 MUHAMMAD HARIS ********7678
Icon reward Emas 5gr

Emas 5gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
11 Jun 2021 999001XXXXXX9988 ENININGSIH *******5234
11 Jun 2021 999001XXXXXX9855 RINTAN KINANTI ANASTASIA ********1381
11 Jun 2021 999001XXXXXX8900 RITZKY ********6484
11 Jun 2021 999001XXXXXX2395 PEHPEARCE ********9018
11 Jun 2021 999001XXXXXX5852 FARADHANI ********2881