Daftar Pemenang

Icon reward 5 Unit - Samsung Galaxy Note

5 Unit - Samsung Galaxy Note

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
16 Oct 2020 999001XXXXXX2800 YUYUN YUNINGSIH ********1112
17 Oct 2020 999001XXXXXX6912 SUNARTO ********3196
18 Oct 2020 999001XXXXXX6654 INA SITI NURWAIDAH ********5290
19 Oct 2020 999001XXXXXX7615 MUHAMMAD HARIS ********7678
20 Oct 2020 999999XXXXXX2525 TJANG ********5199
Icon reward 5 Unit - Samsung Smart TV 40"

5 Unit - Samsung Smart TV 40"

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
21 Oct 2020 999001XXXXXX8842 RUDI ********0650
22 Oct 2020 999001XXXXXX0729 SUSANTI ********9357
23 Oct 2020 999001XXXXXX1952 ANWARSYAH ********5810
24 Oct 2020 999001XXXXXX5589 NG FUN NA ********3350
25 Oct 2020 999001XXXXXX7376 RIAS WULIANI ********2990
Icon reward 30 Set - Oxone Cookware

30 Set - Oxone Cookware

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
23 Nov 2020 999001XXXXXX9866 HISAR SIMANJUNTAK ********1480
24 Nov 2020 999001XXXXXX3914 ERVINA WAHYUNINGTIYAS ********1485
26 Oct 2020 999001XXXXXX0374 EDI ********8886
27 Oct 2020 999001XXXXXX4379 EKO PRASETYO *******3728
28 Oct 2020 999001XXXXXX8198 TEGUH I. ********7217
29 Oct 2020 999001XXXXXX6700 YO KHUI ENG ********4399
30 Oct 2020 999001XXXXXX8092 EMELLIAYUNITA ********7122
31 Oct 2020 999001XXXXXX9086 MARIMAR FEBIYANTI NABABAN *********0774
1 Nov 2020 999001XXXXXX2773 MONICA VIDA ********3166
2 Nov 2020 999001XXXXXX6720 MUHAMMAD LUTFI ********7785
3 Nov 2020 999001XXXXXX2434 MUHAMAD LUTFI ********6923
4 Nov 2020 999001XXXXXX7142 SUGIATI ********1734
5 Nov 2020 999001XXXXXX7886 RIFAI IRIANSYAH ********9202
6 Nov 2020 999001XXXXXX6699 ELA NOFITA ********1125
7 Nov 2020 999001XXXXXX0572 VIOLETA ********5879
8 Nov 2020 999001XXXXXX2785 MUHAMMADRIZKYANDRIAN ********4675
9 Nov 2020 999001XXXXXX8971 AKHMAD SYAIFANI ********4410
10 Nov 2020 999001XXXXXX4371 MARYANTI ********4838
11 Nov 2020 999001XXXXXX5774 HAJI ZAINI ********4744
12 Nov 2020 999001XXXXXX2116 AFUNG ********9889
13 Nov 2020 999001XXXXXX5549 HENIK INDRAYANI ********0132
14 Nov 2020 999001XXXXXX7900 RIZAL RANI FARHAN ********8533
15 Nov 2020 999001XXXXXX7172 RAHMAD KURNIAWAN ********6552
16 Nov 2020 999001XXXXXX8512 ASEN ********8883
17 Nov 2020 999001XXXXXX8763 ANNISA RAHMA HAYATI HASAN BASRI ********5777
18 Nov 2020 999001XXXXXX7893 WAHYUNI ********1175
19 Nov 2020 999001XXXXXX7475 NAJWA ASYIFA ********6646
20 Nov 2020 999001XXXXXX4828 ARIS SUSANTO ********7719
21 Nov 2020 999001XXXXXX4575 RICKY ********6727
22 Nov 2020 999001XXXXXX2017 APO ********3863
Icon reward 20 Unit - Cosmos Magic Jar

20 Unit - Cosmos Magic Jar

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Nov 2020 999001XXXXXX5923 KYUNGSOO ********1497
26 Nov 2020 999001XXXXXX0710 YULIANA TAN ********4617
27 Nov 2020 999001XXXXXX3333 SUDARMIN ********5927
28 Nov 2020 999001XXXXXX7700 WIJI LESTARI ********2072
29 Nov 2020 999001XXXXXX1634 NURWAHIDA ********9948
30 Nov 2020 999001XXXXXX2259 RAHAYU ********6650
1 Dec 2020 999001XXXXXX1194 ACHMAD ZAINI ********2403
2 Dec 2020 999001XXXXXX6231 AGUS SUGIANTORO ********9468
3 Dec 2020 999001XXXXXX8257 AKHIM ********7676
4 Dec 2020 999001XXXXXX6759 RENARDI DEWANTO ********8889
5 Dec 2020 999001XXXXXX0682 KARTINI ********3858
6 Dec 2020 999001XXXXXX9617 ARIEF RAHMAN HAKIM ********1772
7 Dec 2020 999001XXXXXX4743 PUTRI MEILANI ********5998
8 Dec 2020 999001XXXXXX4263 JAMALAN *******8007
9 Dec 2020 999001XXXXXX3075 YUTA HARGIANTO ********5945
10 Dec 2020 999001XXXXXX7000 HERMAN ********4617
11 Dec 2020 999001XXXXXX9941 EVA YULIANA ********7281
12 Dec 2020 999001XXXXXX0181 ERLIANI ********6696
13 Dec 2020 999001XXXXXX4196 KUDJAYA ********8929
14 Dec 2020 999001XXXXXX3912 AINI ********8087