Daftar Pemenang

Icon reward Loyalti Produk Virtual - Air Fryer

Loyalti Produk Virtual - Air Fryer

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX4800 SIENDY *******4963
9 Aug 2023 999001XXXXXX1390 BENNY ********8888
9 Aug 2023 999001XXXXXX0584 AMANDA ANGELA ********6835
9 Aug 2023 999001XXXXXX6300 IE KIEM SWAN *******4037
9 Aug 2023 999001XXXXXX8839 I WAYAN SUTRESNA ********9241
9 Aug 2023 999001XXXXXX6833 ALUCARD ********1222
9 Aug 2023 999001XXXXXX1947 ALIM ********4505
9 Aug 2023 999001XXXXXX6150 KAK HARIS *******1828
9 Aug 2023 999001XXXXXX4449 SNOWEE ********3637
9 Aug 2023 999001XXXXXX9900 SITI SYAMSIYAH ********4970
9 Aug 2023 999001XXXXXX0037 DENTA ANGGRAINI ******0600
9 Aug 2023 999001XXXXXX4529 LASTRI *********7607
9 Aug 2023 999001XXXXXX5849 PUTRI RAHMADANI ********1819
9 Aug 2023 999001XXXXXX1242 AYU ********7466
9 Aug 2023 999001XXXXXX8681 RISKI SYAHPUTRA ********1241
9 Aug 2023 999001XXXXXX8257 AUFAREZA ******0200
9 Aug 2023 999001XXXXXX5411 HERLIN MONICA ******0900
9 Aug 2023 999001XXXXXX5446 ZYAN ABDUL MUSTOLIK ******0100
9 Aug 2023 999001XXXXXX6235 AMANDA ********0070
9 Aug 2023 999001XXXXXX9384 TAHER ********5535
9 Aug 2023 999001XXXXXX9742 ERICK KURNIAWAN *********8251
9 Aug 2023 999001XXXXXX3826 DAVID ********7171
9 Aug 2023 999001XXXXXX4680 BERANIBOWOH *******5858
9 Aug 2023 999001XXXXXX4358 LENNY YUSNITA SARI ********1210
9 Aug 2023 999001XXXXXX6615 ZAENUDIN ********5614
9 Aug 2023 999001XXXXXX8574 AHMAD DAVID ********6302
9 Aug 2023 999001XXXXXX7455 ERNAWATI ********2241
9 Aug 2023 999001XXXXXX0495 JOHAN ********7693
9 Aug 2023 999001XXXXXX8791 FIDA ********6998
9 Aug 2023 999001XXXXXX5679 DESI ANDRIYANI ********5075
9 Aug 2023 999001XXXXXX9270 ARINDA PUTRIANI ******0400
9 Aug 2023 999001XXXXXX7743 SUHAIMI ********9153
9 Aug 2023 999001XXXXXX0812 HENRA BASRI ********7792
9 Aug 2023 999001XXXXXX8599 FAHRIZAL YANDI BUSTOMI ******0300
9 Aug 2023 999001XXXXXX6473 DEDY MARLIADI ********2333
9 Aug 2023 999001XXXXXX2413 ASEP MUSLIM ********9009
9 Aug 2023 999001XXXXXX9921 IRFAN EFENDI *********7537
9 Aug 2023 999001XXXXXX4122 ROISA ********7629
9 Aug 2023 999001XXXXXX5642 IDAAA *********3700
9 Aug 2023 999001XXXXXX9356 LUKMAN ********3053
9 Aug 2023 999001XXXXXX3135 PANJUL ********5746
9 Aug 2023 999001XXXXXX3752 ERLINA ********3115
9 Aug 2023 999001XXXXXX8077 ADRIAN ********5084
9 Aug 2023 999001XXXXXX2894 ZAINUL AMIN ********2221
9 Aug 2023 999001XXXXXX7375 NASRIAH ********1000
9 Aug 2023 999001XXXXXX9298 SUSANNA SUBEKTI ********9992
9 Aug 2023 999001XXXXXX1574 REY ********6205
9 Aug 2023 999001XXXXXX9434 MUCU ********3531
9 Aug 2023 999001XXXXXX9780 NILA ********6708
9 Aug 2023 999999XXXXXX1645 LOUIS ********0524
9 Aug 2023 999001XXXXXX3731 GIMAH PURWATI ********5354
9 Aug 2023 999001XXXXXX9645 FAIZA ASRI AMANDA ********5827
9 Aug 2023 999001XXXXXX9559 ANIK RAHMAWATI ********7727
9 Aug 2023 999001XXXXXX9822 DODOK ********0607
9 Aug 2023 999001XXXXXX9064 SYIFA ********7015
9 Aug 2023 999001XXXXXX9098 DANI ********6499
9 Aug 2023 999001XXXXXX1924 WAWA ********2559
9 Aug 2023 999001XXXXXX1745 ALEA ********0514
9 Aug 2023 999001XXXXXX5916 STEVEN GOLFAHMI ******0500
9 Aug 2023 999001XXXXXX0160 AINIA MUBAHIS ********4342
Icon reward Loyalti Produk Virtual - Corkcicle

Loyalti Produk Virtual - Corkcicle

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX2925 NUNUNG ********2877
9 Aug 2023 999001XXXXXX4300 LATIFAH ********3852
9 Aug 2023 999001XXXXXX0927 YOHANA *********2699
9 Aug 2023 999001XXXXXX4214 KINARA ********4689
9 Aug 2023 999001XXXXXX6519 NANI ROHYANI ********3744
9 Aug 2023 999001XXXXXX9365 TUTUN ********2795
9 Aug 2023 999001XXXXXX8485 CUT SETIANI NINGRUM ******0700
9 Aug 2023 999001XXXXXX7777 IRMA SURYANI ********5540
9 Aug 2023 999001XXXXXX2433 AZLAN HIDAYAT ********7990
9 Aug 2023 999001XXXXXX0481 FINDA UTARI ********3360
9 Aug 2023 999001XXXXXX8370 SIKKA SITUMEANG ********1220
9 Aug 2023 999001XXXXXX9328 SYAMSIAH ********6509
9 Aug 2023 999001XXXXXX3319 GUSTINA PURBA ********8540
9 Aug 2023 999001XXXXXX7179 HENDRY ********4582
9 Aug 2023 999001XXXXXX1646 AYRA SHIRLY ********6012
9 Aug 2023 999001XXXXXX7054 ARIF NUR CHOLIK ********6860
9 Aug 2023 999001XXXXXX9818 NITA DEWI OKTAFIA ********2423
9 Aug 2023 999001XXXXXX6600 DUDY KOESNANDAR ********9555
9 Aug 2023 999001XXXXXX6435 MUNJAERI ********9266
9 Aug 2023 999001XXXXXX6053 RYUDA HONGMENG ********5849
9 Aug 2023 999001XXXXXX5014 BAIQ LAILA ********0988
9 Aug 2023 999001XXXXXX3765 YANTI NURHAYATI ********8891
9 Aug 2023 999001XXXXXX0341 WAHYU ********8923
9 Aug 2023 999001XXXXXX5966 KEUKEU INDRAWATY ********2330
9 Aug 2023 999001XXXXXX1045 IIS HANIFAH ********4847
9 Aug 2023 999001XXXXXX5874 AIMAN *******5180
9 Aug 2023 999001XXXXXX3369 ANDI ********3474
9 Aug 2023 999001XXXXXX6178 RONI JULIANSYAH PUTRA *********7829
9 Aug 2023 999001XXXXXX6669 DIRWAN ********9004
9 Aug 2023 999001XXXXXX2420 TEGARR ********0863
9 Aug 2023 999001XXXXXX6379 INDAH PURNASARI ********9264
9 Aug 2023 999001XXXXXX7918 ZAKKI ********6263
9 Aug 2023 999001XXXXXX8878 KINARA CALISTYA ********7694
9 Aug 2023 999001XXXXXX6559 TRISNO ********0607
9 Aug 2023 999001XXXXXX5100 ARSUL RASYID ********5115
9 Aug 2023 999001XXXXXX6343 HERRY NURDIN ********1191
9 Aug 2023 999001XXXXXX2766 HERLIYANTI *******4649
9 Aug 2023 999001XXXXXX0611 SUCI ********0068
9 Aug 2023 999001XXXXXX1847 SUMIATI ********2904
9 Aug 2023 999001XXXXXX2081 SITI ********0647
9 Aug 2023 999001XXXXXX5724 DIMAS ********0655
9 Aug 2023 999001XXXXXX1199 IIN ********5566
9 Aug 2023 999001XXXXXX3781 PIPIH ********3819
9 Aug 2023 999001XXXXXX7521 KALAKARSA ********6590
9 Aug 2023 999001XXXXXX1422 YUNIA RISWANTI ********3747
9 Aug 2023 999001XXXXXX6166 PAROTI ********8826
9 Aug 2023 999001XXXXXX9074 FRANSISKA VERAWATI MASIHIN ********3315
9 Aug 2023 999001XXXXXX6420 AGUS HARYANTO ********9972
9 Aug 2023 999001XXXXXX7123 SARKAWI ********5524
9 Aug 2023 999001XXXXXX5038 JAMAL ********3058
9 Aug 2023 999001XXXXXX4510 MUHAMMAD RIZKY ********1851
9 Aug 2023 999001XXXXXX3045 RUNZEL ********9764
9 Aug 2023 999001XXXXXX2936 MONICA ********4575
9 Aug 2023 999001XXXXXX3599 YUDI *******1241
9 Aug 2023 999001XXXXXX9436 DIKE ********0144
9 Aug 2023 999001XXXXXX9596 IRMA OKTAVIANI ********4153
9 Aug 2023 999001XXXXXX9735 EDY ********2802
9 Aug 2023 999001XXXXXX2570 YOLANDA ********1063
9 Aug 2023 999001XXXXXX1900 ADNAN KRISNA ********4263
9 Aug 2023 999001XXXXXX0483 DEDI RUSMANA ********4700
Icon reward Loyalti Produk Virtual - Logam Mulia@ 0,5g

Loyalti Produk Virtual - Logam Mulia@ 0,5g

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX9862 JALIL *******9406
9 Aug 2023 999001XXXXXX3730 TUTI KARINA ********8880
9 Aug 2023 999001XXXXXX3064 NANDAH ********6680
9 Aug 2023 999001XXXXXX2569 SILA KHOI RANI ********7781
9 Aug 2023 999001XXXXXX8274 SARAHHH ********1111
9 Aug 2023 999001XXXXXX9245 MARSHALL ********8100
9 Aug 2023 999001XXXXXX6272 RIZKI ********7847
9 Aug 2023 999001XXXXXX8400 ISRIFAH ******1111
9 Aug 2023 999001XXXXXX4725 JULIANA SAFITRI ********8130
9 Aug 2023 999001XXXXXX9152 TWINKY ********1217
9 Aug 2023 999001XXXXXX1500 SYATI *********4253
9 Aug 2023 999001XXXXXX6311 MASUDI ********1710
9 Aug 2023 999001XXXXXX3200 AKBAR ********4845
9 Aug 2023 999001XXXXXX5335 MIMIN ********2188
9 Aug 2023 999001XXXXXX2933 ZAKARIAANDIKA ********3051
9 Aug 2023 999001XXXXXX7089 INDRA RUKMANA ********7616
9 Aug 2023 999001XXXXXX1775 SURYA DARMA ********3700
9 Aug 2023 999001XXXXXX8944 SURIANSYAH ********8328
9 Aug 2023 999001XXXXXX6200 TAN DEDEN PURNOMO ********0469
9 Aug 2023 999001XXXXXX7276 ABD RAUF S. SOS ********2545
9 Aug 2023 999001XXXXXX5692 LISA ********4373
9 Aug 2023 999001XXXXXX7379 GUNAWAN ********3229
9 Aug 2023 999001XXXXXX2981 HYUGAA ********8194
9 Aug 2023 999001XXXXXX8222 REAL *******4686
9 Aug 2023 999001XXXXXX5295 SAHAPARI ********1981
9 Aug 2023 999001XXXXXX5185 FEBI *******4975
9 Aug 2023 999001XXXXXX8879 RA EKA SAPUTRI ********3412
9 Aug 2023 999001XXXXXX2445 REZA ********7076
9 Aug 2023 999001XXXXXX7559 ERI ********9196
9 Aug 2023 999001XXXXXX0467 OKTAVIANUS ********0033
9 Aug 2023 999001XXXXXX0669 NAIMA ULFATUNNISA ********0006
9 Aug 2023 999001XXXXXX8011 KINOP ********9119
9 Aug 2023 999001XXXXXX0039 LATIFAH ********8555
9 Aug 2023 999001XXXXXX5752 DEOLINDA ERI FARENSIA ********2811
9 Aug 2023 999001XXXXXX0312 UCOK ********1825
9 Aug 2023 999001XXXXXX9214 SITI NUR HAJIZA ********0072
9 Aug 2023 999001XXXXXX2672 QILA ********9916
9 Aug 2023 999001XXXXXX8700 ERNI OKTOVIANI ********5515
9 Aug 2023 999001XXXXXX5896 ARI EKO PRASTIWI ********9774
9 Aug 2023 999001XXXXXX4294 INDAH SAR ********4334
9 Aug 2023 999001XXXXXX0697 MYU ********8481
9 Aug 2023 999001XXXXXX9454 ALIIKIN ********6153
9 Aug 2023 999001XXXXXX8231 DEBO ********2722
9 Aug 2023 999001XXXXXX6531 FAUZI *******8245
9 Aug 2023 999001XXXXXX3543 MUHAMMAD SYARIP ********6991
9 Aug 2023 999001XXXXXX0570 MOTING ********2717
9 Aug 2023 999001XXXXXX5160 SUSILAH *********3060
9 Aug 2023 999001XXXXXX2855 MOCHAMAD YASIN ********3335
9 Aug 2023 999001XXXXXX3211 AFDAL HASAN ********0182
9 Aug 2023 999001XXXXXX7020 KAYLAA ********7994
9 Aug 2023 999001XXXXXX6221 RISYA ********7020
9 Aug 2023 999001XXXXXX6237 NITA ********4365
9 Aug 2023 999001XXXXXX8100 YANA ********8841
9 Aug 2023 999001XXXXXX8860 PENJANGKA ********3110
9 Aug 2023 999001XXXXXX1141 ASMAWATI ********3424
9 Aug 2023 999001XXXXXX4498 FTRIRAFA ********5594
9 Aug 2023 999001XXXXXX0053 RENDI HIDAYAT ********7016