Daftar Pemenang

Icon reward Mie Sedaap WingsFood - iPhone ProMax

Mie Sedaap WingsFood - iPhone ProMax

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Sep 2022 999001XXXXXX3983 RATNA SARI ********6595
Icon reward Mie Sedaap WingsFood - PlayStation 5

Mie Sedaap WingsFood - PlayStation 5

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Sep 2022 999001XXXXXX0100 SUP ********4277
25 Sep 2022 999001XXXXXX0024 IFAN SETEFAN ********9591
Icon reward Mie Sedaap WingsFood - Nintendo Switch

Mie Sedaap WingsFood - Nintendo Switch

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Sep 2022 999001XXXXXX3860 ROSITA NURUL AFNI ********4312
25 Sep 2022 999001XXXXXX1499 SITI KARMILA ********1902
25 Sep 2022 999001XXXXXX5412 TEGAR GINANJAR *******4615
25 Sep 2022 999001XXXXXX2869 SYAMSIAH ********5689
25 Sep 2022 999001XXXXXX0047 AKWLEJSB ********1399
Icon reward Mie Sedaap WingsFood - Samsung Galaxy A03

Mie Sedaap WingsFood - Samsung Galaxy A03

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Sep 2022 999001XXXXXX8691 ARDIKA TRI PRASETYO ********8420
25 Sep 2022 999001XXXXXX8467 EANG GILBY ********5840
25 Sep 2022 999999XXXXXX5262 HELMYATI ********8771
25 Sep 2022 999001XXXXXX0838 NAYYARA ********0230
25 Sep 2022 999001XXXXXX3178 DANI ********6539
25 Sep 2022 999001XXXXXX6739 KAWIT SHOLIKHAH ********5792
25 Sep 2022 999001XXXXXX4860 GITA JULIA KARTIKA SARI ********1048
25 Sep 2022 999001XXXXXX2795 ARSYAH ********5151
25 Sep 2022 999001XXXXXX3010 GANA FAWINIA MONIKA ********9230
25 Sep 2022 999001XXXXXX9899 ABDUROHIM ********2858
Icon reward Mie Sedaap WingsFood - JBL Earphone Tune

Mie Sedaap WingsFood - JBL Earphone Tune

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
25 Sep 2022 999001XXXXXX9872 ENIS SEPTIANA ******8240
25 Sep 2022 999001XXXXXX3678 MICHAEL RAFAEL ********8445
25 Sep 2022 999001XXXXXX3565 AGUS TRIYANTO ********5147
25 Sep 2022 999001XXXXXX8866 ELSADK ********1838
25 Sep 2022 999001XXXXXX3869 NYONG ********8802
25 Sep 2022 999001XXXXXX2241 DONI AHMAD ********5887
25 Sep 2022 999001XXXXXX1627 HANDOKO WAHJUDI ********1843
25 Sep 2022 999001XXXXXX7680 DJANGI KRISTIJANTO ********8174
25 Sep 2022 999001XXXXXX7994 DENYS ********0641
25 Sep 2022 999001XXXXXX8751 AHMAD YAKUP ********5589
25 Sep 2022 999001XXXXXX6635 MUSTAFA ********1233
25 Sep 2022 999001XXXXXX0956 SITI AISAH ********0171
25 Sep 2022 999001XXXXXX0373 MASHURI ******7733
25 Sep 2022 999001XXXXXX1310 ZUBAIDAH ********2740
25 Sep 2022 999001XXXXXX3446 RIAN ********5253