Daftar Pemenang

Icon reward Pepsodent Natural - Iphone 14 128GB

Pepsodent Natural - Iphone 14 128GB

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX2157 YERIMIA *********4661
Icon reward Pepsodent Natural - Motor Honda beat

Pepsodent Natural - Motor Honda beat

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX4400 TJHIN SUSILAWATY ********0148
8 May 2023 999001XXXXXX2600 NOVI VERONICA ********9967
Icon reward Pepsodent Natural - Laptop Lenovo Ideapad Slim 5i

Pepsodent Natural - Laptop Lenovo Ideapad Slim 5i

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX2500 DAMIANUS SARNO ********8403
Icon reward Pepsodent Natural - Logam Mulia 5gr

Pepsodent Natural - Logam Mulia 5gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX5597 JASTRA FERNANDO ********5834
8 May 2023 999001XXXXXX5737 AGUS SETIAWAN ********9385
8 May 2023 999001XXXXXX9990 YEREMI FHARASIAN ********1684
8 May 2023 999001XXXXXX6720 MUHAMMAD LUTFI ********7785
8 May 2023 999001XXXXXX7680 DJANGI KRISTIJANTO ********8174
8 May 2023 999001XXXXXX2559 HESTI KHOLIFAH ********6848
8 May 2023 999001XXXXXX5063 NOVIRWAN ********2002
8 May 2023 999001XXXXXX1885 TEGUHIMAWANTO ********6969
8 May 2023 999001XXXXXX6037 PRAMUDANA SAPUTRA ********1848
8 May 2023 999001XXXXXX1040 TRI SETIYADI ********7688
Icon reward Pepsodent Natural - Samsung Smart TV 43 inch

Pepsodent Natural - Samsung Smart TV 43 inch

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX0197 WAHYUDI ********2344
8 May 2023 999001XXXXXX8833 NOOR HAYATI ********8548
8 May 2023 999001XXXXXX0791 MOHAMMAD FURKON ********8753
8 May 2023 999001XXXXXX2969 LINDAWATI RAHMAN ********5405
8 May 2023 999001XXXXXX0946 ASSYIFA ********2853
8 May 2023 999001XXXXXX6629 SITI ZUMROTUN *********9701
Icon reward Pepsodent Natural - Sharp Air Purifier FP-J4OY-W

Pepsodent Natural - Sharp Air Purifier FP-J4OY-W

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 May 2023 999001XXXXXX6087 DESI ********1400
8 May 2023 999001XXXXXX0175 NAJWA QUSHOYYI SAHRA *********8397
8 May 2023 999001XXXXXX3600 LENI NOVITA M *********5444
8 May 2023 999001XXXXXX0894 M.MUNAJAT ********2105
8 May 2023 999001XXXXXX3049 MARIMAR FEBIYANTI ********3387
8 May 2023 999001XXXXXX4011 ANNA ROSARIATI ********8702
8 May 2023 999999XXXXXX2457 HASAN FUADI ********9585
8 May 2023 999001XXXXXX9085 AHMAD RIJANI ********4405
8 May 2023 999001XXXXXX1990 RACHMAD ********8368
8 May 2023 999001XXXXXX1757 DURAHIM ********6444