Daftar Pemenang

Icon reward Piattos - Yamaha Fazzio

Piattos - Yamaha Fazzio

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Aug 2023 999001XXXXXX5400 NAOVAL IDHAM KHALIT ********9255
Icon reward Piattos - Smart TV

Piattos - Smart TV

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Aug 2023 999001XXXXXX1866 LIA FITRIANI ********9142
8 Aug 2023 999001XXXXXX4948 HALIMATU SADIAH ********1160
Icon reward Piattos - Emas @1gr

Piattos - Emas @1gr

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
8 Aug 2023 999001XXXXXX1860 DINDA YUNITASARI ********8191
8 Aug 2023 999001XXXXXX9481 MISWATI ********3881
8 Aug 2023 999001XXXXXX4868 LINA LUTVIANA ********7212
8 Aug 2023 999001XXXXXX1577 AHMAD SEPTIAN ********4287
8 Aug 2023 999001XXXXXX1786 NUR MULKI ********0413
8 Aug 2023 999001XXXXXX0879 AIDA R ********2696
8 Aug 2023 999001XXXXXX1482 NOVIANA *******9644
8 Aug 2023 999001XXXXXX6377 KHARISMA RIZKI SAFITRI ********6921
8 Aug 2023 999001XXXXXX1035 NOVINIANIDA ********2266
8 Aug 2023 999001XXXXXX2574 AFRI ********1036