Daftar Pemenang

Icon reward Promag - Ipad 10 64 GB Wifi

Promag - Ipad 10 64 GB Wifi

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
19 Jun 2023 999001XXXXXX2718 HERMAN ********2942
Icon reward Promag - Apple Gen 2 Airpod

Promag - Apple Gen 2 Airpod

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
19 Jun 2023 999001XXXXXX8198 TEGUH I. ********7217
19 Jun 2023 999001XXXXXX3197 MAULINDA YOSI NAGA ******9037
19 Jun 2023 999001XXXXXX1987 ROSITA SARI ********7515
Icon reward Promag - Logam Mulia 1 gram

Promag - Logam Mulia 1 gram

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
19 Jun 2023 999001XXXXXX7333 ADINDA *******1321
19 Jun 2023 999001XXXXXX6629 SITI ZUMROTUN *********9701
19 Jun 2023 999001XXXXXX5913 SANDI WIDIYANTORO ********5555
19 Jun 2023 999001XXXXXX2132 ENYTA SUKAMTO ********7222
19 Jun 2023 999001XXXXXX2969 LINDAWATI RAHMAN ********5405