Daftar Pemenang

Icon reward Top Spender Loreal 2022 - Samsung Z Flip

Top Spender Loreal 2022 - Samsung Z Flip

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
29 Nov 2022 999001XXXXXX1141 HANDOKO ********1882
Icon reward Top Spender Loreal 2022 - Samsung Galaxy A33 5G

Top Spender Loreal 2022 - Samsung Galaxy A33 5G

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
29 Nov 2022 999001XXXXXX5623 NITA SELA ********2048
29 Nov 2022 999001XXXXXX0111 VERA JENNY *******2575
29 Nov 2022 999001XXXXXX2164 ANIP KURNATA ********0555
29 Nov 2022 999001XXXXXX2969 LINDAWATI RAHMAN ********5405
Icon reward Top Spender Loreal 2022 - AVoucher Alfagift @100K

Top Spender Loreal 2022 - AVoucher Alfagift @100K

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
29 Nov 2022 999001XXXXXX4223 RIZKI PUTRI ********4284
29 Nov 2022 999001XXXXXX0794 SURYA ISKANDAR ********4277
29 Nov 2022 999001XXXXXX0192 SALSA HANA ********2282
29 Nov 2022 999001XXXXXX9182 DWI HANDAYANI ********1404
29 Nov 2022 999001XXXXXX6418 DWI YUNINGSIH ********4032
29 Nov 2022 999001XXXXXX8074 PUTU DARMAWAN ********7948
29 Nov 2022 999001XXXXXX2450 NESIH ********1118
29 Nov 2022 999001XXXXXX4237 IKBAL RAHMAN ********4584
29 Nov 2022 999001XXXXXX2765 INDIRA PRATAMA AZ, S.T ********4096
29 Nov 2022 999001XXXXXX8462 ISMAH NUR HIDAYANTI ********9982
29 Nov 2022 999001XXXXXX2097 RATIH HOLIFAH *******5124
29 Nov 2022 999001XXXXXX9016 LIA SOPHIA ********4664
29 Nov 2022 999001XXXXXX6077 SHABRINA FADHILAH ********0585
29 Nov 2022 999001XXXXXX9900 SITI MURNIASIH ********5725
29 Nov 2022 999001XXXXXX8927 WARNI ********0640
29 Nov 2022 999001XXXXXX0878 SEPTIANA INDRIYANI ********2597
29 Nov 2022 999001XXXXXX0977 NUR AULIA ********1296
29 Nov 2022 999001XXXXXX4485 SYAFRIWALDI ********0755
29 Nov 2022 999001XXXXXX2012 DEVI AFRIANZA ********2871
29 Nov 2022 999001XXXXXX6464 RIZKI MAY ********0711
29 Nov 2022 999001XXXXXX0129 MURNI SUMARLINA ********5333
29 Nov 2022 999001XXXXXX6436 FANNY MULIANTO BUDIHARDJA ********6634
29 Nov 2022 999001XXXXXX8600 ANGGITA RISTIA ********5652
29 Nov 2022 999001XXXXXX5360 ROBI RAMLI *******6024
29 Nov 2022 999001XXXXXX6031 SAYHER *********2109
29 Nov 2022 999001XXXXXX5347 ISMI PUJI SAPUTRI ********2627
29 Nov 2022 999001XXXXXX1600 HJ SAROH TUN ********3814
29 Nov 2022 999001XXXXXX8593 ETY ERAWATI ********6607
29 Nov 2022 999001XXXXXX3192 ENDAH WINARNI ********2501
29 Nov 2022 999001XXXXXX6939 KARTIKA SARI ********4439
29 Nov 2022 999001XXXXXX4239 INDAH SOFIAMA ********4854
29 Nov 2022 999001XXXXXX6769 RATNENGSAH ********5618
29 Nov 2022 999001XXXXXX3577 DEWI KARTINI SW *******8338
29 Nov 2022 999001XXXXXX0632 RIZKA DESSYANTI TALIB ********1188
29 Nov 2022 999001XXXXXX6600 SAPARUDIN ********4915
29 Nov 2022 999001XXXXXX7845 WURI PURBONDARI ********9283
29 Nov 2022 999001XXXXXX5998 SUPRIANI ********3986
29 Nov 2022 999001XXXXXX0556 ARSANIH ********8929
29 Nov 2022 999001XXXXXX3444 MAHANI ********8057
29 Nov 2022 999001XXXXXX8178 RINALDO ********1122
29 Nov 2022 999001XXXXXX6578 CHATERINE INDAH LESTARI ********9924
29 Nov 2022 999001XXXXXX3762 EVI VIENI AMSAR ********9091
29 Nov 2022 999001XXXXXX0221 RIDUWAN ********8191
29 Nov 2022 999001XXXXXX2660 MONICHA FEBRYANTI ********9082
29 Nov 2022 999001XXXXXX0350 CHLOE ********7233
29 Nov 2022 999001XXXXXX5643 LIA WIRDANINGSIH ********2269
29 Nov 2022 999001XXXXXX4172 MAHARANI ********8102
29 Nov 2022 999001XXXXXX8492 ADEWDEWI ********4161
29 Nov 2022 999001XXXXXX3226 LUSIA ********6688
29 Nov 2022 999001XXXXXX0443 HERLINA KUSUMASARI ********1299
29 Nov 2022 999001XXXXXX9852 SRI YUKI SUSANTI ********2310
29 Nov 2022 999001XXXXXX0396 AWAL LUDIN *********5236
29 Nov 2022 999001XXXXXX3731 ORIZA SATIVA ********6694
29 Nov 2022 999001XXXXXX1451 TUTI SULASTRI ********3222
29 Nov 2022 999001XXXXXX2121 BELLA RAHMATULLAH ********5617
29 Nov 2022 999001XXXXXX9360 WIDIA RAHAYU ********3410
29 Nov 2022 999001XXXXXX4450 NANDA DWISAFITRI ********1965
29 Nov 2022 999001XXXXXX4373 DELLA ASKY BR ********9393
29 Nov 2022 999001XXXXXX4123 CHERY ERV ********5068
29 Nov 2022 999001XXXXXX7846 INDAH NUR AFNI ********0403
29 Nov 2022 999001XXXXXX2596 ELPI ********9299
29 Nov 2022 999001XXXXXX4044 SRI HARTATI ********9097
29 Nov 2022 999001XXXXXX2339 INGE DEVIANA INDRIASTUTI *******2892
29 Nov 2022 999001XXXXXX6812 ARIN NK ********5718
29 Nov 2022 999001XXXXXX6410 AGUS ARI WIBOWO ********6283
29 Nov 2022 999001XXXXXX6490 NANANG EKO SULISTYANTO ********7800
29 Nov 2022 999001XXXXXX9300 NOVI SITI NURMALIA ********5979
29 Nov 2022 999001XXXXXX3695 RISATRALALAL ********5404
29 Nov 2022 999001XXXXXX9478 ANITA WIJIARTI ********9349
29 Nov 2022 999001XXXXXX4939 RIZKY RAHAYU LESTARI ********3000
29 Nov 2022 999001XXXXXX3678 ANGGREINI ********9775
29 Nov 2022 999001XXXXXX7771 SRI NOVIYANTI ********7358
29 Nov 2022 999001XXXXXX6396 DENI HANDOKO ********7332
29 Nov 2022 999001XXXXXX9416 RESENDRIYA NOURA ASFA *********3632
29 Nov 2022 999001XXXXXX9862 FAIZAL ********0181
29 Nov 2022 999001XXXXXX7038 ROBBY SYAHPUTRA *******8504
29 Nov 2022 999001XXXXXX4061 SISKALEVIA ********4389
29 Nov 2022 999001XXXXXX3400 BAYU RIYALDI ********3446
29 Nov 2022 999001XXXXXX1172 ALIYA ********6344
29 Nov 2022 999001XXXXXX2358 LELA SETIA PUSPA ********1031
29 Nov 2022 999001XXXXXX2516 JAENUDIN ********8492
29 Nov 2022 999001XXXXXX5988 RIZMANURINDAH ********9888
29 Nov 2022 999001XXXXXX3782 ROMIYATUN ********0639
29 Nov 2022 999001XXXXXX2075 IHDA NIKMATUN ROHMAH ********6362
29 Nov 2022 999001XXXXXX4060 MAULANA RAHMAN ********8573
29 Nov 2022 999001XXXXXX5310 LOUISE ANGGANI CHRISTY *******2975
29 Nov 2022 999001XXXXXX3489 MULIA WARDANI ********9820
29 Nov 2022 999001XXXXXX2743 MAHHADI ********4517
29 Nov 2022 999001XXXXXX2488 ENIK WAHYU PORWONINGSIH ********1027
29 Nov 2022 999001XXXXXX9000 YULIA ********4095
29 Nov 2022 999001XXXXXX5238 NUR DANAH ********9665
29 Nov 2022 999001XXXXXX9833 DIAJENG PUTRI SILVIASIH ********9409
29 Nov 2022 999001XXXXXX6011 NOVI AGNES ********4468
29 Nov 2022 999001XXXXXX8325 LILIS HENI ********6408
29 Nov 2022 999001XXXXXX7397 AYUNDA SALSABILA ********6999
29 Nov 2022 999001XXXXXX6033 TRI KUSWANTI *******0927
29 Nov 2022 999001XXXXXX8900 SUYATNO ********1123
29 Nov 2022 999001XXXXXX9123 NURASYAH ********8080
29 Nov 2022 999001XXXXXX0996 RESTU REGISTIANA ********4702
29 Nov 2022 999001XXXXXX7419 SILVIA ********9889
29 Nov 2022 999001XXXXXX2800 BELUM MENJADI MEMBER *******8525
29 Nov 2022 999001XXXXXX3400 DINI NOVIANTI ********2188
29 Nov 2022 999001XXXXXX2900 YASIN,SE.SH ********4699
29 Nov 2022 999001XXXXXX7128 NI MADE SUARSINI ********5812
29 Nov 2022 999001XXXXXX7614 TITIN LISTIANI ********7629
29 Nov 2022 999001XXXXXX8236 MASRUROH ********8363
29 Nov 2022 999001XXXXXX7551 IBU HJ VERY ********0005
29 Nov 2022 999001XXXXXX1850 AGUS PURWANTO ********7006
29 Nov 2022 999001XXXXXX6533 NURIYAH ********6603
29 Nov 2022 999001XXXXXX7353 ELLY MARYUNI ********6353
29 Nov 2022 999001XXXXXX7993 DESI ARIYANTI ********8950
29 Nov 2022 999001XXXXXX0322 VERONICA ORCHID ********1419
29 Nov 2022 999001XXXXXX0770 MOKHAMAD SIDIK ********5859
29 Nov 2022 999001XXXXXX1200 SITI MUNAWAROH *******0149
29 Nov 2022 999001XXXXXX8161 SULASTRI ********3423
29 Nov 2022 999001XXXXXX6662 NELMA IRIANTI ********6444
29 Nov 2022 999001XXXXXX8611 YUSTINA SOINI ********7558
29 Nov 2022 999001XXXXXX1200 HENI PRIHANTANTI ********8475
29 Nov 2022 999001XXXXXX1043 HENDRATRIUTOMO ********7445
29 Nov 2022 999001XXXXXX8200 DIAN NINGSIH ********4647
29 Nov 2022 999001XXXXXX8463 DEDI FIRMANSYAH ********5454
29 Nov 2022 999001XXXXXX2800 ARIEF RACHMANTO ********8980
29 Nov 2022 999001XXXXXX2461 SABRINA ROKHANI NUR IMANI ********2187
29 Nov 2022 999001XXXXXX5121 ROSMIATI ********1706
29 Nov 2022 999001XXXXXX8395 EKA KURNIAWAN S ********1177
29 Nov 2022 999001XXXXXX8346 MUHAMMAD HALEX H ********9699
29 Nov 2022 999001XXXXXX1979 ELIZABET LENATHAN PUTRI ********9587
29 Nov 2022 999001XXXXXX5949 DIAN DARA ********7474
29 Nov 2022 999001XXXXXX1961 FITRI ********4124
29 Nov 2022 999001XXXXXX4010 LIDYA ASTUTI ********2526
29 Nov 2022 999001XXXXXX7631 MUTIARA ********4399
29 Nov 2022 999001XXXXXX0461 NUR AZIZAH ********7705
29 Nov 2022 999001XXXXXX4600 ENDRIANI JAYANTI ********2244
29 Nov 2022 999001XXXXXX5182 SRI ISNANI ********0299
29 Nov 2022 999001XXXXXX3116 INAYA ********4307
29 Nov 2022 999001XXXXXX9917 RIKA PRANSISKA ********7073
29 Nov 2022 999001XXXXXX2050 ROSMAULI ********6978
29 Nov 2022 999001XXXXXX2200 NENI SRI ISMAYANTI ********6949
29 Nov 2022 999001XXXXXX5485 LINDA HERNITA ********3472
29 Nov 2022 999001XXXXXX2068 NURUL APRILIA ******6877
29 Nov 2022 999001XXXXXX0500 VITA MAELANI ********9878
29 Nov 2022 999999XXXXXX1738 SRI WAHYUNI ********0068
29 Nov 2022 999999XXXXXX5964 VIONITA INDAH WIBAYANTI *******1019
29 Nov 2022 999001XXXXXX9821 MUHAMAD ANSORI ********9488
29 Nov 2022 999001XXXXXX1047 IWAN ********5559
29 Nov 2022 999001XXXXXX9891 IWAN IRAWADI ********2313
29 Nov 2022 999001XXXXXX5175 IRMA ********6041
29 Nov 2022 999001XXXXXX9986 QUDSI HAERULISA ********3443
29 Nov 2022 999001XXXXXX9799 AYU ********7465
29 Nov 2022 999001XXXXXX0994 MUHAMMAD SAEPUDIN ********7766
29 Nov 2022 999001XXXXXX1616 IKA KARTIKA ********9716
29 Nov 2022 999001XXXXXX7496 ERNIYATI UMART ********3120
29 Nov 2022 999001XXXXXX5057 MASROKHATUL INAYAH ********3865
29 Nov 2022 999001XXXXXX7183 MAYUNI ********5117
29 Nov 2022 999001XXXXXX4485 RETNO WULANDARI ********0452
29 Nov 2022 999001XXXXXX5597 AISYAH PUTRI ********6211
29 Nov 2022 999001XXXXXX9926 MEUTHIA KHANZA ********0291
29 Nov 2022 999001XXXXXX2611 NURUL ULYA ********0455
29 Nov 2022 999001XXXXXX8240 NUNIL MEIDARYATI ********8551
29 Nov 2022 999001XXXXXX8240 PAIJO ********0390
29 Nov 2022 999001XXXXXX4082 NIA FITRIA ********3582
29 Nov 2022 999001XXXXXX0375 RITA SUHARTI ********4768
29 Nov 2022 999001XXXXXX4200 BOY EDIMAN ********8671
29 Nov 2022 999001XXXXXX5690 HERU ********6476
29 Nov 2022 999001XXXXXX5384 ALYCIA RAMADHANI ********0969
29 Nov 2022 999001XXXXXX2220 RIA FITRIA ********2588
29 Nov 2022 999001XXXXXX0634 OHSEHUN ********0632
29 Nov 2022 999001XXXXXX1292 TIMOTY ARDIANTO HARTONO ********7603
29 Nov 2022 999001XXXXXX8747 SULASTRI ********5252
29 Nov 2022 999001XXXXXX3389 LIVY PAULUS ********3316
29 Nov 2022 999001XXXXXX1924 TOPIK HIDAYAT ********4118
29 Nov 2022 999001XXXXXX9300 NITA *******6732
29 Nov 2022 999001XXXXXX5564 ALFON ACI ********2545
29 Nov 2022 999001XXXXXX3641 BIRD *******8889
29 Nov 2022 999001XXXXXX5581 SAMSIAH ********7242
29 Nov 2022 999001XXXXXX6183 MUHAMMAD ILHAM MANDATRA ********0125
29 Nov 2022 999001XXXXXX6171 LIANA ********8835
29 Nov 2022 999001XXXXXX4346 HERSI MARBIWI ********8896
29 Nov 2022 999001XXXXXX5165 JOKO SUTRISNO ********2539
29 Nov 2022 999001XXXXXX7488 KEZIA FITRI LEONITA ********0150