Daftar Pemenang

Icon reward Wardah - Hp Samsung A23

Wardah - Hp Samsung A23

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX5422 TET SIANG ********1160
9 Aug 2023 999001XXXXXX2963 S WARDHANI ********8191
9 Aug 2023 999001XXXXXX1294 NANIK DARU ********3881
9 Aug 2023 999001XXXXXX3025 RIVIA ********7212
9 Aug 2023 999001XXXXXX7369 PARLIN ********4287
Icon reward Wardah - Tiket Turkey

Wardah - Tiket Turkey

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX2484 ARDELAERAS ********9255
9 Aug 2023 999001XXXXXX3932 AISYAH ********9142
Icon reward Wardah - Sepeda Lipat

Wardah - Sepeda Lipat

Tanggal Nomor Kartu Nama No. Telepon
9 Aug 2023 999001XXXXXX9634 SAMSUL NUR HUDA ********0413
9 Aug 2023 999001XXXXXX6350 SRI SUDARTI ********2696
9 Aug 2023 999001XXXXXX0200 OMES *******9644
9 Aug 2023 999001XXXXXX4431 PERDIAN EFENDI ********6921
9 Aug 2023 999001XXXXXX6434 EDI ********2266